Vabariigi Valitsuse ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu vaheline hariduse- ja noorsootöö eelarve läbirääkimiste töörühma koosoleku protokoll (22.05.2019)

Tallinn-Tartu videokonverents 22.05.2019

Algus kell 11.00, lõpp kell 13.30

Juhatas ja protokollis : Piret Sapp

Osa võtsid: Martin Villig, Laura Kalda, Pirkko Valge, Silver Lume (Heateo SA), Aivi Jürgenson, Mart Laidmets, Elo Tuppits, Piret Sapp (Haridus- ja Teadusministeerium), Andrus Jõgi (Rahandusministeerium), Triin Varek, Larissa Degel, Andres Pajula, Ott Kasuri, Riho Raave, Helle Kahm, Andres Kampmann, Aivar Soe (Eesti Linnade ja Valdade Liit).

Puudusid: Mihkel Rebane (Haridus- ja Teadusministeerium); Helle Kajaste, Hille Ilves(Eesti Linnade ja Valdade Liit), Kersten Kattai (Rahandusministeerium).

 

PÄEVAKORD

1.    Haridus- ja teadusstrateegia 2035- tegevused partnerite kaasamisel. Mart Laidmets

2.    Kuidas lahendada omavalitsuste, ettevõtjate ja keskvalitsuse koostöös hariduse kitsaskohad? Heateo SA ettevõtjate ettepanekud. Martin Villig

 

  1. Haridus- ja teadusstrateegia 2035- tegevused partnerite kaasamisel.

KUULATI: Mart Laidmetsa ettekanne (vt lisatud manus)

OTSUSTATI:

1.    Võtta informatsioon teadmiseks.

 

  1. Kuidas lahendada omavalitsuste, ettevõtjate ja keskvalitsuse koostöös hariduse kitsaskohad? Heateo SA ettevõtjate ettepanekud.

KUULATI: Martin Villigi ettekanne (vt lisatud manus)

OTSUSTATI:

  1. Võtta informatsioon teadmiseks.
  2. Võtta järgmistel töörühma kohtumistel KOVi fookusest lähtudes arutelu alla õpetajate järelkasvu, koolijuhtimise kvaliteedi ja koolivõrgu väljakutsed.

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)                                           

Piret Sapp                                                                     

juhataja ja protokollija