Hariduse- ja noorsootöö töörühma protokoll (21.08.2019)

VABARIIGI VALITSUSE NING EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU VAHELINE HARIDUSE- JA NOORSOOTÖÖ EELARVE LÄBIRÄÄKIMISTE TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tartu, Teaduskeskus AHHAA 21.08.2019

Algus kell 11.00, lõpp kell 14.10

Juhatas: Piret Sapp

Protokollis: Kristi Pent

Osa võtsid: Aivar Soe (Harku Vallavalitsus), Andres Pajula (Tallinna Haridusamet), Helle Kajaste (Jõgeva Vallavalitsus), Hille Ilves (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Kristi Vinter-Nemvalts (Haridus- ja Teadusministeerium), Larissa Degel (Narva Linnavalitsus), Marika Saar (Elva Vallavalitsus), Mart Laidmets (Haridus- ja Teadusministeerium), Piret Sapp (Haridus- ja Teadusministeerium), Piret Talur (Tartu Linnavalitsus), Riho Raave (Tartu Linnavalitsus), Robert Lippin (Haridus- ja Teadusministeerium).

Puudusid: Andres Kampmann (Lääne-Nigula vald), Andrus Jõgi (Rahandusministeerium), Helle Kahm (Saaremaa Vallavalitsus), Kersten Kattai (Rahandusministeerium), Triin Varek (Rakvere Linnavalitsus).

Külalised: Andres Juur (Teaduskeskus AHHAA), Gerli Neppi (MTÜ ASÕP), Laura Kalda (Heateo Haridusfond), Laura Koni (MTÜ ASÕP), Martin Villig (BOLT/Haridusfond), Ott Kasuri (Harjumaa Omavalitsuste Liit), Pilvi Kolk (Teaduskeskus AHHAA).

 

PÄEVAKORD

1. Õpetajate järelkasv. Võimalikud lahendused. Sissejuhatuse arutelusse teeb Kristi Vinter-Nemvalts/HTM asekantsler

2. Heateo Haridusfondi ettevõtjate ettepanekud, mida saaksid KOVid ise (ja koos keskvalitsusega) teha õpetajate järelkasvu tagamiseks. Milliseid algatusi Heateo haridusfond on toetamas, mis aitavad sellele väljakutsele lahendusi leida. Laura Kalda/Heateo Haridusfond

3. Asendusõpetajate programm ja KOV koostöö õpetajate järelkasvu teemal. Gerli Neppi/MTÜ ASÕP tegevjuht

4. AHHAA keskuse tegevused ja lennukad ideed toetamaks õpetajate järelkasvu. Andres Juur/AHHAA keskuse juhatuse esimees

 

1. Õpetajate järelkasv. Võimalikud lahendused.

KUULATI: Kristi Vinter-Nemvaltsi ettekannet.

Arutati võimalikke lahendusi (lisatud). 2 (2)

OTSUSTATI:

1. Saata ettepanekud võimalike lahenduste täpsustamiseks Hille Ilvese e-posti aadressile 13. septembriks 2019.

 

2. Heateo Haridusfondi ettevõtjate ettepanekud, mida saaksid KOVid ise (ja koos keskvalitsusega) teha õpetajate järelkasvu tagamiseks. Milliseid algatusi Heateo haridusfond on toetamas, mis aitavad sellele väljakutsele lahendusi leida.

KUULATI: Laura Kalda ettekannet (lisatud).

OTSUSTATI:

1. Võtta info teadmiseks.

2. Töörühma liikmetel vastata ettekandes püsitatud küsimustele ja saata Hille Ilvese e-posti aadressile 13. septembriks 2019.

 

3. Asendusõpetajate programm ja KOV koostöö õpetajate järelkasvu teemal.

KUULATI: Gerli Neppi ettekannet (lisatud).

OTSUSTATI:

1. Võtta info teadmiseks.

2. Töörühma liikmetel vastata ettekandes püsitatud küsimustele ja saata Hille Ilvese e-posti aadressile 13. septembriks 2019.

 

4. AHHAA keskuse tegevused ja lennukad ideed toetamaks õpetajate järelkasvu.

KUULATI: Andres Juure ettekannet.

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Piret Sapp                   Kristi Pent

Juhataja                      protokollija

Lisa. Arutelu kokkuvõte võimalikest lahendustest õpetajate järelkasvu teemal

Ettekanne  "Heateo Haridusfondi fookusteemadest" Laura Kalda

MTÜ ASÕP-i arutelu küsimused ja praegused lahendused