Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimised 2019 a. riigieelarve ning “Riigi eelarvestrateegia 2019-2022” osas

 
* Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu ettepanekud riigieelarvestrateegia 2019-2022 läbirääkimistele
/saadetud 17. jaan. 2018/
 
* Eesti Linnade Liidu juhatus arutas 23. jaanuari 2017.a. koosolekul üleriigiliste  omavalitsusliitude ettepanekuid läbirääkimisteks RES 2019- 2022 küsimustes ja otsustas neid täiendada. Seoses  sellega palume asendada meie poolt 17.01.2017.a kirjaga nr 1-7/18 esitatud ettepanekud käesolevale kirjale lisatuga.
 
 
* 09. aprillil 2018 a toimus Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste koosolek
 
 
* 19. septembril 2018 a. toimus Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste koosolek
 
-  -  -
* Läbirääkimiste töökord (kinnitatud 09. aprill 2018)