ELVL juhatus 12. mai 2020, pkp. 1

TABEL:

Maksu- ja Tolliameti poolt ülekantud üksikisiku tulumaks 2020. a võrdluses 2019. a sama perioodiga.

Seletuskiri.

Käesoleva tabeli eesmärgiks on liidu juhatuse liikmetele anda perioodilist informatsiooni üksikisiku tulumaksu laekumise kohta maakondade ja omavalitsute lõikes.

Tabelis on kajastatud 2020. aastal kohalikele omavalitustele Maksu- ja Tolliameti poolt ülekantav üksikisiku tulumaks ja  riigipoolne toetus tegevuskuludeks.

Nähtavas tabelis on 2020. aasta laekumiste võrdluseks võetud 2019. aasta sama periood. Võrreldes aprillikuu tulumaksu laekumist (95,14 mln) 2019. aasta (tulumaksu määr 11,93%) sama perioodiga, annab tulemiks – 8,84 mln eurot.

Varasemad aastad aprillikuus on olnud järgmised - 2018. a (11,86%) laekumine 88,75 mln ja  2017. a (11,6%) laekumine 78,47 mln eurot.

Võrreldes tulumaksu laekumist käesoleval aastal 2019. a sama perioodiga on kogu laekumise tulemiks + 20,09 mln eurot ehk peaaegu kõik omavalitused on positiivse tulemiga väljaarvatud:

  • Lüganuse vald      -  19 243 eurot;
  • Sillamäe linn         -  98 872 eurot;
  • Türi vald                -  615 eurot;
  • Märjamaa vald      - 13 284 eurot;   
  • Muhu vald             -  5 487 eurot; 
  • Ruhnu vald           - 1 730 eurot.

Samas tulubaasi stabiliseerimise toetus peaks kompenseerima mõningal määral üksikisiku tulumaksu alalaekumist lähikuudel ja seda just väiksemate omavalituste lõikes.

 

Toomas Johanson

ELVL nõunik