ELVL juhatus 12. mai 2020, pkp. 3.1 (1)

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Roosikrantsi 12/1                                                                                                           11. mai 2020

10119 Tallinn

 

Pöördumine

Pöördume Teie poole murega, mis on tekkinud seoses Alkoholiseaduse §40lg 12 täitmisega ja palume lisas olevale eelnõule Teie poolset toetus Alkoholiseaduse osaliseks muutmiseks.

Sellisel kujul seaduse täitmine on Eesti Väikekaupmeeste Liidu liikmetele ja teistele erinevatesse liitudesse mittekuuluvatele kaupmeestele raskesti täidetav või lausa võimatu. Nende kaupluste näol on tegemist täielikult Eesti kapitalil rajatud kauplustega, mis valdavalt asuvad Eesti väikelinnades, külades ja maakohtades ning millel  on oluline roll inimeste toiduainetega varustamisel valdavalt väljaspool suurlinnu.

Meie mureks on see, et antud seaduse täitmine ei ole osaliselt võimalik. Põhjuseks on erinev kaupade väljapaneku kontseptsioon võrreldes suurte rahvusvaheliste ketikauplustega. Meil ei ole vastuväiteid alkohoolsete kaupade eraldamisega muust kaubast. Nendes kauplustes, kus alkohool asub kassas müüja selja taga, ei ole võimalik nimetatud seadust alkohoolsete jookide nähtavuse osas täita.

Arvesse võttes tänast eriti keerulist majandusolukorda, kus üldjuhul küsitakse riigilt rahalist abi, siis meie palve ei too riigile lisakulu vaid selle seaduse muutmine päästab paljud kauplused sulgemisest ja tagab jätkusuutlikkuse.

Teie toetusele lootma jäädes.

Lugupidamisega

 

Rein Reinvee                                       Gea Gross

Eesti Väikekaupmeeste Liit                 Eesti Väikekaupmeeste Liit