Veebiseminar ELVL KOV haridusjuhtidele 8. detsembril 2021

PÄEVAKAVA 
 
12.15 Veebiseminari avamine, häälestamine
 
12.30 Haridus-ja teadusminister Liina Kersna tervitus (sh vajadusel viiruse leviku tõkestamisega seotud sõnumid). 
 
12.50 Vabariigi Valitsuses heaks kiidetud arengukavade ellurakendamisest koostöös kohalike omavalitsustega
Liina Põld, HTM asekantsler
 
13.45 Haridusasutuse pidaja võimekus ja vastutus. Üldhariduskoolide pidamiseks antav riigieelarveline toetus 2022 ja haridusvõrgu korrastamise meetmete ettevalmistus 2022+
Piret Sapp, HTM nõunik
Indrek Riisaar, HTM riigivara valitsemise valdkonna juht
 
14.45–15.00 Paus 
 
15.00 - 16.00 distantsilt targemaks sarjas toimuv veebiseminar
Juhtimise kunst: Välishindamise aastaraamat 2021. Kool iga õpilase jaoks
PS! Tund aega KOV seminarist osaleme Harno keskkonnas, kus aastaraamatu seminarile on   
kaasatud ka koolijuhid 
Kõigile registreerunutele saadetakse veebiseminari link meiliaadressile.
 
Veebiseminaril tutvustab Haridus- ja Teadusministeeriumi õiguspoliitika osakond värskelt valminud välishindamise aastaraamatut ja selles sisalduvat. Eelkõige keskendutakse nii üldist, tõhustatud kui erituge vajavate õpilaste õppekorraldusele, tugisüsteemi loomisele ja rakendamisele.
Elen Ruus (õiguspoliitika osakonna järelevalvevaldkonna nõunik) teeb ülevaate järelevalvetest üldhariduskoolides ja õppeasutuse pidajate üle. 
Agnes Pihlak (õiguspoliitika osakonna järelevalvevaldkonna peaekspert) räägib koolis õppivate üldist, tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste õppe korraldamisest. 
Merike Rand (eripedagoog) tutvustab tugisüsteemi loomise protsessi ühe kooli näitel ning pakub lahendusi, kuidas ikkagi saab, kui kuidagi ei saa. 
Seminari modereerib Kristin Hollo (HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna juht). 
 
16.00-16.15 Paus
 
16.15 ELVLi haridus- ja noortevaldkonna tegemistest, edasistest kavadest
Hille Ilves, ELVL nõunik
 
16.35-17.30 Informatsioonid 
 
- Mahetoidu programmi eesmärk ja rakendamine
Sigmar Suu, Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja 

- Üldhariduskoolide õpetajate kvalifikatsioonimääruse muudatused
Heidi Uustalu, HTM haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna juht, 
Annike Soodla, HTM haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna peaekspert

- Alushariduse seaduse eelnõust (eelnõu, sisulised ja rahalised väljakutsed) 
Triin Rass, HTM alushariduse valdkonna juht

- Eesti keelsele haridusele ülemineku tegevuskava koostamisest 
Ingar Dubolazov, HTM üld- ja kutsehariduse keelepoliitika valdkonna juht

- Andekate kontseptsioon ja tegevuskava 
Riin Tamm, HTM noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja