VV ja ELVL delegatsiooni läbirääkimised 2021 a. riigieelarve ning RES 2021-2024 osas - IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) töörühm

IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) töörühma liikmed 2021. a riigieelarve läbirääkimistel:

Martin Männil, Tallinna linna IT-direktor
Anu Tanila, Saaremaa valla IT-juht
Kaupo Kase,Viljandi vallavolikogu esimees
Kayvo Kroon, Elva valla IT-nõunik
Alexey Demin, Viru-Nigula valla IT-spetsialist
Heli Randes, Lääne-Nigula valla arendus- ja turundusjuht
Erkki Kullang, Harku vallavalitsuse IT-juht
Hannes Raimets, Rae valla IT-juht
Jaanus Saat, Lääne-Harju vallavanem
Mailiis Alt, Viimsi valla Arendusameti juhataja
Indrek Eensaar, Saue valla arendusosakonna juhataja
Henri Pook, ELVL, KOV IKT kompetentsikeskus
Jan Trei, ELVL asedirektor
 

Varasemaid töörühma protokolle vaata https://www.elvl.ee/tooruhmade-koosolekute-protokollid