VV ja ELVL delegatsiooni läbirääkimised 2021 a. riigieelarve ning RES 2021-2024 osas - transpordi ja teede töörühm

Transpordi ja teede töörühma liikmed 2021. a riigieelarve läbirääkimistel:

Ain Valdmann, Tallinna Kommunaalameti juhataja
Heiki Hansen, Elva abivallavanem
Einar Vallbaum, Viru-Nigula vallavanem
Olev Peetris, Lääne-Nigula valla teede ja kommunaalnõunik
Ivar Tedrema, Kambja vallavolikogu liige
Aivar Aru, Saaremaa vallavolikogu aseesimees
Rein Haak, Tartu LV linnamajanduse osakonna juhataja
Helle Salum, Järva valla teedespetsialist
Anti Allas, Võru linnapea

Asendusliikmed: 
Ergo Eesmaa, Harku valla arendus-ja haldusosakonna juhataja
Enno Kase, endine Valga asevallavanem
Ago Kokser, Lääne-Harju abivallavanem
Aivar Viidik, Hiiumaa vallavolikogu esimees
Enn Raadik, Põhja-Pärnumaa valla teedepetsialist
Andres Harjo, Tallinna Transpordiameti juhataja

 
TÖÖRÜHMA PROTOKOLLID:
 

Varasemaid töörühma protokolle vaata https://www.elvl.ee/tooruhmade-koosolekute-protokollid