21.12.2021 - Regioonide Komitee uudised

Tere,

Edastan uudiseid Euroopa Regioonide Komiteelt:

 

1. Tulevikuplatvorm - Fit for Future Platform: parem ELi õigus tänu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste hinnangule

 10. detsembril võtsid Euroopa Komisjoni platvormi Fit for Future (F4F) liikmed vastu kaheksa arvamust, mille eesmärk on lihtsustada EL-i seadusi ja vähendada tarbetuid kulusid. Kuna kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused rakendavad 70% ELi õigusaktidest, on väga oluline saada tagasisidet kohalikelt ja piirkondlikelt omavalitsustelt platvormil F4F.

Euroopa Regioonide Komiteed esindasid selle liikmed Mark Speich (DE/EPP), Anne Karjalainen (FI/PES) ja Ulrika Landergren (SE/RE), kes esitasid arvamused vastavalt riigihangete ja keskkonnaaruandluse teemadel ning patsientide õigustest piiriüleses tervishoius. Pikemalt siin

 

2. Euroopa hariduse tippkohtumine: tulevaste haridusvajadustega tuleb tegeleda kõigil valitsustasanditel

  Euroopa Regioonide Komitee liikmed kutsuti esindama ELi piirkondi ja linnu Euroopa Komisjoni korraldatud iga-aastasel Euroopa hariduse tippkohtumisel 9. detsembril. See andis võimaluse rõhutada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste olulist panust kvaliteetse digihariduse ja -oskuste arendamisse, Euroopa kodanikuaktiivsuse tugevdamisse ning hariduse ja koolituse valdkonna tulevastele väljakutsetele reageerimisel. Tänavune üritus korraldati täielikult veebis.

Regioonide Komitee SEDECi komisjoni esimees Anne Karjalainen (FI/PES) rõhutas, et Regioonide Komitee on nõudnud tulevikus tõeliselt euroopalikku lähenemist digiharidusele, jätmata kedagi kõrvale, olenemata sellest, kui väike piirkond on või kui kaugel asub. See tähendab digitaalse ühtekuuluvuse kontseptsiooni tõstmist sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse kõrvale, digitaalse ühenduvuse käsitlemist avaliku hüvena ning digioskuste süstemaatilist arendamist, ka elukestva õppe kaudu.

Corki maakonna esindaja Iirimaalt Gillian Coughlan (IE/Renew Europe) rõhutas tulevaste suundumuste ja arengute paneelis vajadust tegeleda Covid-19 pandeemia mõjuga haridusele ja õppijatele. "Moraal koolides on väga madal, nii õpetajate kui ka õpilaste seas. Covid-väsimus on laialt levinud ja meie, täiskasvanud, võime mõnikord unustada, et noortel on palju rohkem piiranguid kui meil." selgitas pr Coughlan, kes on ise õpetaja. Pr Coughlan hoiatas veebipõhise õppe demotiveeriva mõju eest ja juhtis tähelepanu sellele, et mõned õpilased võivad formaalsest haridussüsteemist välja langeda.

Pikemalt siin

 

3. Heitkogustega kauplemise süsteem ei tohiks kahjustada territoriaalset ühtekuuluvust ega seada ohtu kõige haavatavamaid kodanikke ja territooriume, mis oli üks peamisi sõnumeid 4. mitmetasandilisel kliima- ja energiadialoogil.

Selline dialoog on Euroopa Regioonide Komitee algatus, mille eesmärk on tõhustada teabevahetust ELi, riiklike valitsuste ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel, ja parandada sellega ELi energiajuhtimist. Dialoog korraldati koos EL-i nõukogu eesistujariigi Sloveeniaga ja selles osales 14 liikmesriiki.

2005. aastal loodud ELi heitkogustega kauplemise süsteem on maailma esimene rahvusvaheline heitkogustega kauplemise süsteem. Heitkogustega kauplemise süsteemi läbivaatamise ettepanekus rõhutatakse, et kõik sektorid peaksid kaasa aitama üleminekul kliimaneutraalsusele, ning kinnitatakse veelkord ELi 2030. ja 2050. aasta kliimaeesmärke süsinikdioksiidi hindade rangema kõvera kaudu.

Neljas kliima- ja energiadialoog keskendus praeguse süsteemi eelistele ja lõksudele ning kavandatavatele muudatustele, mille Euroopa Komisjon esitas 14. juulil 2021 paketi Fit for 55 raames. Läbivaadatud heitkogustega kauplemise süsteemi mõju oleks igas liikmesriigis ja ELi piirkonnas väga erinev.

Stefanie Hiesinger Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi kabinetist rõhutas tungivat vajadust kaasata meretransport uude heitkogustega kauplemise süsteemi ning keskenduda eelkõige hoonetele ja transpordile, kuna nende sektorite heitkogused kasvavad endiselt. EK esindaja rõhutas, et kulud tulevad kütuseturustajatele, mitte kodanikele, kusjuures sotsiaalkliimafond on suunatud kütteostuvõimetusele ning EK solidaarsustoetuste ja innovatsioonifondide suurendamisele.

Pikemalt siin           

 

Rahulikku aasta lõppu ja ilusaid jõule soovides
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis