21/06/16

21.08.19

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 21. juunil 2016 algusega kell 11.00 Tallinnas, Tallinn Seaport Hotell seminarikeskuses (endine Hotell Portus), Uus-Sadama 23, Reisisadama D-terminali kõrval.
Algusega kell 13.00 algab samas volikogu koosolek.
 

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1.  Tallinna ettepanek seoses liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide väärkasutusega. Ruth Pärn, Tallinna Transpordiamet

2. Eesti CLRAE (Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress) delegatsiooni ELL poolsete kandidaatide esitamine ELL volikogule kinnitamiseks. Kaimo Käärmann-Liive

3. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning erakooliseaduse muutmine eelnõust. Hille Ilves

4. Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenus Sotsiaalhoolekande seaduse muutmisel. Hille Ilves

5. ELL 2015. aasta majandusaasta aruande esitamine ELL volikogule. Jüri Võigemast, Aigi Sander

6. ELL põhikirja muutmise seisukohtade vahekokkuvõte ja põhikirja muudatuste eelnõu variant. Anneli Egel, Jüri Võigemast

7. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

8.  Muud küsimused ja informatsioonid.

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

CLRAE (Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress):
http://ell.ee/valissuhted/kandideerimine-clrae-delegatsiooni-2016-2020-tahtaeg-3-juuni-1200/

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning erakooliseaduse muutmine:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/c5e865f3-921e-438c-9325-a9c4d5197fad

Haldusreformi seaduse menetlemine Riigikogus:
http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/fec18826-0e43-4435-9ba8-598b6ed4ea40/Haldusreformi%20seadus/

Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018 avalik konsultatsioon:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/423e29fb-a8cf-44f1-8f85-189a2b8c446d

Dokumendid (juhatuse ja volikogu koosolekud) (.zip fail)