22/03/11

ELL JUHATUSE KOOSOLEKU KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 22. märtsil 2011 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri 8, III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste tulumaksu laekumine jaanuar-veebruar 2011. Tiit Kirss

2. ELL ja EMOL poolt erakondadele esitatud ettepanekud valitsusliidu programmi kavandamiseks. Jüri Võigemast

3. Riigi eelarvestrateegia 2012-2015 dokumendi ettevalmistamisest. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

4. Kokkuvõte OECD raporti "Eesti valitsemissektori toimivuse analüüs" esitlusest 18.03.2011. Jüri Võigemast, Tiit Kirss

5. Kokkuvõte Tallinna Tehnikakõrgkooli teehoiu finantseerimisalasest konverentsist 22.02.2011.Tiit Kirss, Jüri Võigemast

6. Ettepaneku esitamine ELL esindaja nimetamiseks Kultuuriministeeriumi televisiooni- ja raadioteenuse osutamise tegevuslubade taotluste hindamise nõuandva komisjoni koosseisu. Jüri Võigemast

7. Kohtumisest Sotsiaalministeeriumiga ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise küsimustes. Hille Ilves

8. Läbirääkimiste jätkamisest Sotsiaalministeeriumiga toimetulekutoetuse väljamaksmise ja sotsiaalhoolekandeliste ülesannete täitmise administreerimisega seotud kulude katmise küsimustes. Hille Ilves

9. Riigikogu valimistulemused 06.03.2011. Jüri Võigemast

10. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

11. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas

12. Muud küsimused ja informatsioonid.

12.1. Informatsioon vaatamisväärsuste patenteerimisest. Ott Moorlat, patendivolinik

12.2. Kohaturundus: informatsioon linnabrändide kaardistamise ettepanekust. Oliver Lode, Consumetric

12.3. Kokkuvõte Linnade ja Valdade päevad 2011, 16.-17. veebruaril Jüri Võigemast

12.4. Ülevaade 2011 aasta Avatud Päevade ettevalmistustest Brüsselis. Ille Allsaar

12.5. ELL partnerlus haldussuutlikkuse tõstmise meetme projektitaotlustes:

12.5.1. Üleriigiliste KOV üksuste liitude haldus- ja koostöövõimekuse tõstmine läbi ühinemise üheks üleriigiliseks liiduks;

12.5.2. Põhjamaade kohaliku omavalitsuse reformi kogemusega tutvumine;

12.5.3. KOV spetsialistide keskkonnamüraalane pädevuskoolituse programm.

12.6. Informatsioon ja eelkutse: Soome ja Eesti sõpruslinnade ja valdade päevad (VI kokkutulek) Turus 31.08.-2.09.2011. Irja Alakivi

12.7. Informatsioon Keskkonnaministeeriumi poolt 2011. aastal kavandatavatest muudatustest keskkonnaõigusaktides. Irja Alakivi

Jüri Võigemast
Tegevdirektor