23.09.2020 - Uudiseid Euroopa Regioonide Komiteelt

Tere,

 

Edastan uudiseid Regioonide Komiteelt.

 

  1. Olukorrast Euroopa Liidus"

Igal aastal septembris peab Euroopa Komisjoni president Euroopa Parlamendi ees kõne olukorrast Euroopa Liidus. Kõnes antakse ülevaade möödunud aasta jooksul tehtust ning tutvustatakse eeloleva aasta prioriteete.

Regioonide Komitee presidendi vastus Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni 16. septembril peetud kõnele „Olukorrast Euroopa Liidus"

Apostolos Tzitzikostas, Euroopa Regioonide Komitee president ütles oma vastuses Euroopa Komisjoni presidendile, et Euroopa Liit ei saa hakkama ilma piirkondade ja linnadeta. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on need, kes toovad EL välja COVID-19 pandeemiast. Euroopa piirkonnad ja linnad on võitluses COVID-19 jätkuvalt eesliinil.  Äsja väljakuulutatud ambitsioonikamad kliimamuutuste eesmärgid saavutatakse samuti vaid piirkondlike ja kohalike poliitikute kaasamisel.

On äärmiselt kahetsusväärne, et president von der Leyen ei viidanud otseselt piirkondadele ja linnadele ega ELi ühtekuuluvuspoliitika väärtusele ja tähtsusele. See oli Euroopa väärtustel põhinev kõne ja ühtekuuluvus on ELi põhiväärtus, mis tähendab ühtekuuluvust riikide vahel, piirkondade ja linnade vahel, suurlinnade ja maapiirkondade vahel, kohalike omavalitsuste vahel mõlemal pool piiri.

Reageerimine pandeemiale on näidanud, et parem koostöö kohalike, piirkondlike, riiklike ja ELi ametiasutuste vahel pole mitte ainult soovitav, vaid ka elupäästev. Kriis on suurendanud erinevusi piirkondade vahel nii liikmesriikides kui ka kogu ELis. Enne pandeemiat aitas ühtekuuluvuspoliitika vähendada neid lünki; taastumisfaasis on ühtekuuluvuspoliitika olulisem kui kunagi varem.

Uus 55% kliimaeesmärk aastaks 2030 on oluline samm ELi kliimaneutraalseks muutmisel 2050. aastaks. Teame ja ka tunneme kliimaolukorra kiireloomulisust.  Toetame keskkonnasäästlikumat ja jätkusuutlikumat poliitikat. Õiglase ülemineku fondi rakendamisel ei tohi maha jääda ükski piirkond ega linn.

Tervitasime sel suvel ELi liikmesriikide kokkulepet uue eelarve osas.  Vajame nüüd Euroopa Parlamendilt uuele eelarvele kiiret heakskiitu, et saaksime jätkata programmide ja projektide katkematut rakendamist ning uute algatuste käivitamist.

Me ei saa kunagi mõista ELi olukorda, mõistmata selle elanike seisundit ja nägemata territooriume, kus inimesed elavad. Euroopa Liit ei ole mitte ainult liikmesriikide liit, vaid ka piirkondade ja linnade liit.

Pikemalt SIIT.

 

  1. Euroopa Piirkondade ja Linnade Nädala virtuaalsetele üritustele (05.-22.oktoober) saab registreerida selle lingi kaudu.

 

  1. Regioonide Komitee NAT (loodusvarade) komisjoni koosolekul 18. septembril kohtusid liikmed esimest korda pärast suvepuhkust, et arutleda säästva turismi  teemal ja leida ELi tasandil vajalikke lahendusi pandeemiaga toimetulekul.

Koosolekul võtsid liikmed vastu järgmised arvamused:

Säästvam turism ELi linnades ja piirkondades

Talust taldrikule: kohalik ja piirkondlik mõõde

ELi maaelu taaselustamise strateegia

Programm EL tervise heaks

Liidu elanikkonnakaitse tugevdatud mehhanism

Agroökoloogia

Lähemalt saab lugeda SIIT.

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
Eesti Linnade ja Valdade Liidu Brüsseli esindaja