23/01/18

22.08.19

KUTSE

ELL juhatuse koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 23. jaanuaril 2018, seekord tavapärasest erineva algusajaga kell 12.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Ülevaade ELL üldkoosoleku ja uue koosseisu esimese volikogu koosoleku (27. veebruar 2018) ettevalmistamisest. Jüri Võigemast
http://www.ell.ee/juhtimine/linnade-paev/uldkoosolek-27-02-2018/

2. ELL 2014-2017 tegevusperioodi aruande esitamine üldkoosolekule. Jüri Võigemast

3. Liidu üldkoosoleku ja uue koosseisu esimese koosoleku alguse kellaaegade kinnitamine. Jüri Võigemast

4. Omavalitsusliitude ettepanekud Rahandusministeeriumile RES 2019-2022 läbirääkimisteks. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

5. Välisministeeriumi pöördumine ELL poole seoses Euroopa Liidu Läänemere Strateegia 9. aastafoorumiga 4-5 juunil, 2018 Tallinnas. Toivo Riimaa

6. ELL 2018. aasta eelarve kavandamine. Jüri Võigemast, Aigi Sander

7. XIV Linnade ja Valdade Päevad (14.-15. märtsil 2018) ettevalmistamine. Jüri Võigemast
http://portaal.ell.ee/18768

8. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

9. Muud küsimused ja informatsioonid
   9.1. Informatsioon Euroopa Liidu Regioonide Komitee üleskutsest liituda koalitsiooniga Cohesion Alliance. Kaimo Käärmann-Liive
http://cor.europa.eu/et/takepart/Pages/cohesion-alliance.aspx

   9.2. Informatsioon 2018. aastaks riigieelarvelise jäätmehooldustoetuse eraldamise probleemidest. Irja Alakivi

   9.3. Informatsioon: Rahandusministeeriumi tellitud uuringu aruanne "Arengu ruumiline ja strateegiline kavandamine, sh regionaaltasandi funktsioonid ruumilise arengu suunamisel"
https://planeerimine.ee/2018/01/uuring-arengu-ruumilisest-ja-strateegilisest-kavandamisest/

   9.4. Informatsioon Riigikantselei ruumiloome ekspertrühma küsitlusest omavalitsuste ruumipädevuse kaardistus. Angelika Kallakmaa-Kapsta
https://goo.gl/forms/INheiCu4HpQRZ4yO2

   9.5. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aastal. Tiit Kirss

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

Juhatuse koosoleku dokumendid (.zip)