23/08/16

21.08.19

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 23. augustil 2016 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Arvamuse kujundamine Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile Kõpu Vallavolikogu 30. juunil 2016 esitatud ja 25. juulil 2016 täiendatud taotluse kohta haldusreformi seaduse osas. Anne Läns

Haldusreformi seaduse eelnõu EISis koos kooskõlastusprotsessis esitatud seisukohtadega:
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/38dec632-10db-4a5f-a6ca-29c18e9794b3#pqdih4MQ

2. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimised 2017. aasta riigieelarve küsimustes – ajagraafik ja sõlmküsimused. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

3. Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust (raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenus KOV teenuseks; SOM/16-0822). Hille Ilves

SOM/16-0822/05 – Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/57b7dd11-8a8e-4b23-9edc-ee52d666961f

4. Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust (alaealiste komisjonide tegevuse lõpetamine; SOM/16-0823) (Tähtaeg 31.08.2016) Anne Läns

SOM/16-0823/01 – Sotsiaalhoolekande seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus.
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/2adb9a8a-4d24-4389-8915-9063b44a8d62

5. Noorsootöö seaduse ja Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõust (huvitegevuse toetusest) (Tähtaeg 24.08.2016) Hille Ilves

Noorsootöö seaduse ja Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu.
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/a2b1120c-a03c-4db0-860d-20c1b6e4a7b4

6. ELL 2017. aasta liikmemaksu ettepaneku esitamine ELL volikogule. Jüri Võigemast

7. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas

8. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

9. Muud küsimused ja informatsioonid.

   9.1. Info Vabariigi Presidendi valimiste korraldusest 2016. Jüri Võigemast

   Vabariigi Presidendi valimised Vabariigi Valimiskomisjoni veebis:
http://www.vvk.ee/index.php?id=13889

   9.2. SOM ja MKM tagasiside ELL ettepanekule seoses liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide väärkasutusega. Jüri Võigemast

   9.3. ELL esindajate kaasamine Eesti delegatsiooni ÜRO kliimaläbirääkimiste konverentsile COP 22. Irja Alakivi

   9.4. Jõgeva linna ja ELL eelinfo järgmistest linnade suvepäevadest 2017: 04.-06. augustil 2017 Jõgevamaal. Jüri Võigemast

    Linnade suvepäevad 2017 (4.-6. august 2017) – toimumise koht Jõgevamaal, Kuremaa järve ääres.
Udu talu: (http://www.udutalu.ee/index.php?sisu=asukoht).

   9.5. Tulumaksu laekumine kohalike omavalitsuste eelarvetele 2016. aastal (jaanuar-juuli). Tiit Kirss
                                                

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

Dokumendid (.zip fail)