24/01/03

28.08.19

24.01.03 ELL juhatuse koosoleku protokoll

Viljandi, 24.01.03
Algus kell 16.00, lõpp kell 16.20

Koosoleku juhataja: Jaanus Tamkivi
Protokollija: Inga Köster

Osalesid: juhatuse liikmed – Jaanus Tamkivi (Kuressaare Linnavalitsus), Maret Maripuu (Tallinna Linnavolikogu), Toivo Tootsen (Tallinna Linnavolikogu) Tarmo Tammiste (Narva Linnavalitsus), Valeri Korb (Kohtla-Järve Linnavalitsus), Väino Hallikmägi (Pärnu Linnavalitsus), Jaan Moks (Saue Linnavalitsus), Ants Vahtras (Kärdla Linnavalitsus), Aavo Keerme (Jõhvi Linnavalitsus), Tõnis Kõiv (Paide Linnavalitsus), Gennadi Kulkov (Mustvee Linnavalitsus), Teet Kallasvee (Haapsalu Linnavalitsus), Toomas Sonts (Vändra Alevivalitsus), Jüri Võigemast (Rapla Vallavolikogu), Urmas Kruuse (Elva Linnavalitsus), Margus Lepik (Valga Linnavalitsus), Arnold Kimber (Viljandi Linnavolikogu), Ando Hagel (Võru Linnavalitsus)

Kutsutud: Angelika Kallakmaa (Tallinna Linnavolikogu), Ain Kalmaru ja Inga
Köster (ELL büroo).

Puudusid: juhatuse liikmed – Edgar Savisaar (Tallinna Linnavalitsus), Rein Lang
(Tallinna Linnavalitsus), Andrus Ansip (Tartu Linnavalitsus), Andres Jaadla (Rakvere Linnavalitsus), Tarmo Tamm (Põlva Linnavalitsus)

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. ELL juhatuse esimehe valimine
2. ELL juhatuse aseesimeeste valimine

PÄEVAKORRAPUNKT 1
ELL juhatuse esimehe valimine

ARUTATI: Juhatuse esimehe kandidaadiks esitati Jaanus Tamkivi. Rohkem kandidaate ei esitatud. Tehti ettepanek nimekiri sulgeda ja korraldada lahtine hääletamine.

OTSUSTATI:
1. Kandidaatide nimekiri sulgeda (poolt 18, vastu ja erapooletuid ei olnud).
2. Korraldada lahtine hääletamine (poolt 18, vastu ja erapooletuid ei olnud).
3. Valida ELL juhatuse esimeheks Jaanus Tamkivi (poolt 17, vastu ei olnud,
erapooletuid 1).

PÄEVAKORRAPUNKT 2
ELL juhatuse aseesimeeste valimine

ARUTATI: Tehti ettepanek valida viis aseesimeest.

OTSUSTATI: Valida viis aseesimeest (poolt 18, vastu ja erapooletuid ei olnud).

ARUTATI: Aseesimeeste kandidaatideks seati üles: Jüri Võigemast, Tõnis Kõiv, Maret Maripuu, Margus Lepik ja Arnold Kimber. Tehti ettepanek nimekiri sulgeda ja hääletada tervet nimekirja korraga.

OTSUSTATI:

1. Nimekiri sulgeda ja hääletada tervet nimekirja korraga (poolt 18, vastu ega erapooletuid ei olnud).
2. Valida ELL juhatuse aseesimeesteks Jüri Võigemast, Tõnis Kõiv, Maret Maripuu, Margus Lepik ja Arnold Kimber (poolt 18, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Jaanus Tamkivi
Koosoleku juhataja

Inga Köster
Protokollija