24/05/11

KUTSE

ELL VOLIKOGU KOOSOLEK

Eesti Linnade Liidu VOLIKOGU koosolek toimub teisipäeval 24. mail 2011 a. algusega kell 11.00 Tallinnas, WTC konverentsikeskuse saalis (Narva mnt 11d 7 korrus)

VOLIKOGU koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Volikogu koosoleku rakendamine (avamine, päevakorra kinnitamine valimiskomisjoni moodustamine, informatsioonid). Taavi Aas

2. Riigikogusse valitud ELL juhatuse liikmete asemele uute juhatuse liikmete valimine. 
Valimiskomisjoni esimees

3. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimised 2012. aasta riigieelarve ettevalmistamise ja muudes küsimustes. Jüri Võigemast, Taavi Aas

4. Juhatuse liikmete valimistulemuste kinnitamine. Valimiskomisjoni esimees

5. ELL juhatuse aseesimehe valimine. Valimiskomisjoni esimees

6. OECD raport Eesti valitsemiskorraldusest. OECD public governance review. Annika Uudelepp, Praxis juhatuse esimees

7. ELL juhatuse aseesimehe valimistulemuste kinnitamine. Valimiskomisjoni esimees

8. Omavalitsusliitude Koostöökogu koosseisust välja langenud liikmete asemele uute ELL esindajate nimetamine. Jüri Võigemast

9. Eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisust välja langenud liikmete asemele uute ELL esindajate nimetamine. Jüri Võigemast

10. ELL esindaja määramine Euroopa Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) poliitikakomitees. Toivo Riimaa

11. Muud küsimused ja informatsioonid.

Dokumendid (.zip)

Taavi Aas
Juhatuse esimees

Märkus: juhul kui ELL volikogu liige ei saa ise ELL volikogu koosolekul osaleda, saab teda koosolekul asendada tema asendusliige.

Märkus: juhul kui ELL volikogu liikmete hulgas on vahepeal toimunud muudatusi, palume ELL büroole saata või volikogu koosolekule kaasa võtta vastav linna- või vallavolikogu otsus.