24/09/12 (Tallinn)

28.08.19

KUTSE

Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu volikogude ühine koosolek toimub esmaspäeval 24. septembril 2012. aastal algusega kell 14.00 Tallinnas, EMOLi büroo saalis (Sirge tn 2).

Päevakorras (ettepanek):

1. Volituse otsustamine Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli 2013. aasta riigieelarve osas allkirjastamiseks. Jüri Võigemast, Ott Kasuri

2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Vello Jõgisoo, Hille Ilves

3. Eelarveklassifikaatori ja riigieelarve kassalise teenindamise eeskirja muudatused. Tiit Kirss, Märt Moll

4. ELL 2013. aasta liikmemaksu kinnitamine. Jüri Võigemast

Dokumendid .ZIP failina

Taavi Aas
ELL juhatuse esimees

Koosolekul esitatud slaidikavad:

Hille Ilves – PGS-i muudatused
Jüri Võigemast – Eelarveklassifikaator ja riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri, muutmine