26/06/12 (Tallinn)

28.08.19

KUTSE

ELL VOLIKOGU KOOSOLEK

Eesti Linnade Liidu volikogu koosolek toimub teisipäeval 26. juunil 2012 a. algusega kell 13.00 Tallinnas, Hotelli PORTUS (Uus-Sadama 23) seminarikeskuses.

Hotell Portus asub Tallinna sadama D terminali kõrval. (Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

ELL VOLIKOGU koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Informatsioon kohalike omavalitsuste avatud elektriturule üleminekust alates 01.01.2013. Timo Tatar, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Energeetikaosakonna juhataja asetäitja

2. Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2013. aasta eelarveläbirääkimiste sõlmküsimused läbirääkimiste lõpp-protokolli ettevalmistamiseks:

2.1. Rahandus- ja maksupoliitika valdkonna töörühm; Jüri Võigemast, Tiit Kirss
2.2. Haridus- ja noorsootöö valdkonna töörühm; Hille Ilves
2.3. sotsiaal- töö ja tervishoiu valdkonna töörühm; Hille Ilves
2.4. kultuuri- ja spordi valdkonna töörühm; Hille Ilves
2.5. teehoiu ja ühistranspordi valdkonna töörühm; Tiit Kirss
2.6. keskkonna ja maaküsimuste valdkonna töörühm; Irja Alakivi
2.7. info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna töörühm; Kaimo Käärmann-Liive

3. Järelepärimise esitamine Riigikogu rahanduskomisjonile ja Vabariigi Valitsusele kohalike omavalitsuste rahandusliku jätkusuutlikkuse suurendamiseks. EL Nõukogu soovitus, milles käsitletakse Eesti 2012. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Eesti stabiilsusprogrammi (2012–2015) kohta

4. ELL esindaja ja asendusliikmete kandidaatide esitamine Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) delegatsiooni. Kaimo Käärmann-Liive

5. Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikme kandidaadi esitamine ELL poolt. Kaimo Käärmann-Liive

6. ELL 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Jüri Võigemast

7. ELL revisjonikomisjoni liikme valimine. Jüri Võigemast

8. Muud küsimused ja informatsioonid.

8.1. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumise võrdlus jaanuar-mai 2008 ja 2012. Tiit Kirss

8.2. Info: ilmub raamat „Eesti ajaloolised linnakaardid". Jüri Võigemast

Volikogu koosoleku materjalid (.zip fail)