26/09/06 (Tallinn)

22.08.19

26. septembril algusega kell 11.00 toimub ELL volikogu koosolek. Koosolek toimub Tallinnas hotell Portuse konverentsikeskuses (reisisadama D-terminali kõrval) aadressil Uus-Sadama 23 (samas toimus ka 13. juuni volikogu koosolek).

Päevakorras (ettepanek):

1. ELL juhatuse ettepanekud volikogule volikogu päevakorrapunktide küsimustes.

2. Seisukoha kujundamine Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 2007. aasta eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli eelnõu osas:

2.1 Kohalike omavalitsuste tulubaas. Tiit Kirss, Jüri Võigemast
2.2 Üldharidus. Ille Allsaar
2.3 Sotsiaal-, töö ja tervishoiu valdkond. Ille Allsaar
2.4 Kultuuripärand ja sport. Ille Allsaar
2.5 Teehoid ja ühistransport. Tiit Kirss
2.6 Keskkonnakaitse ja maade munitsipaliseerimine. Irja Alakivi

3. Regionaalarengu suunamise seaduse eelnõu menetlemise käik. Margus Lepik, Peep Kirsima, Jüri Võigemast

4. Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse ja kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemise käik. Margus Lepik, Jüri Võigemast, Ille Allsaar

5. Läänemere Riikide Subregionaalne Koostöö – Baltic Sea State Sub-regionaa Co-operation (BSSSC). Toivo Riimaa

6. Informatsioonid.

Lugupidamisega

Jüri Võigemast
ELL tegevdirektor