Hariduse ja noorsootöö töörühma koosoleku protokoll (27.01.2021)

VABARIIGI VALITSUSE NING EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU VAHELINE

HARIDUSE- JA NOORSOOTÖÖ EELARVE LÄBIRÄÄKIMISTE TÖÖRÜHMA 

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Videokoosolek                                                                                                          27.01.2021

 

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.10

 

Juhatas: Piret Sapp
Protokollis: Hele-Riin Mällo
Osa võtsid:  Aimur Liiva (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Andres Kampmann (Lääne-Nigula vald, ELVL), Andres Pajula (Tallinna Haridusamet, ELVL), Andrus Jõgi (Rahandusministeerium), Arno Peksar (Lääneranna Vallavalitsus, ELVL), Helle Kahm (Saaremaa Vallavalitsus, ELVL), Helle Kajaste (Jõgeva Vallavalitsus, ELVL), Hille Ilves (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Indrek Riisaar (Haridus- ja Teadusministeerium), Jaak Raie (Viljandi Linnavalitsus, ELVL), Janika Gedvil (Viljandi Linnavalitsus, ELVL), Katrin Olt (Tartu Linnavalitsus, ELVL), Kersten Kattai (Rahandusministeerium), Kristi Vinter-Nemvalts (Haridus- ja Teadusministeerium), Larissa Degel (Narva Linnavalitsus, ELVL), Marika Saar (Elva Vallavalitsus, ELVL), Mart Laidmets (Haridus- ja Teadusministeerium), Merike Trumm (Viru-Nigula vald, ELVL), Ott Kasuri (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Pipi-Liis Siemann (Türi vald, ELVL), Riho Raave (Tartu Linnavalitsus, ELVL), Robert Lippin (Haridus- ja Teadusministeerium),Tiina Oraste (Jõgeva Vallavalitsus, ELVL), Toomas Johanson (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Triin Varek (Rakvere Linnavalitsus, ELVL).
Puudusid:    Liis Epro (Eesti Linnade ja Valdade Liit)
Külalised:   Indrek Kilk (Haridus- ja Teadusministeerium), Kaire Soomets (Harno),  Liina Põld (Haridus- ja Teadusministeerium), Salle Andersson (Haridus- ja Teadusministeerium), Tiina Peterson (Haridus- ja Teadusministeerium), Ulla Illison (Harno),

 

PÄEVAKORD

 1. Olukorrast hariduses ja rahanduses. Mart Laidmets/HTM, Ulla Illison/HARNO, Andrus Jõgi/Rahandusministeerium
 2. Koostööplaan 2021 ELVL, HTM, HARNO. Hille Ilves/ELVL
 3. Kokkuvõtted  alatöörühmade ettepanekutest (kasvav/kahanev koolivõrk, integreeritud teenused tuge vajavatele lastele). Piret Sapp/HTM
 4. Alushariduse seaduse eelnõu tutvustus ja arutelu. Kristi Vinter-Nemvalts/HTM

 

 

 1. Olukorrast hariduses ja rahanduses
  KUULATI: Mart Laidmetsa, Ulla Illisoni ja Andrus Jõgi ettekannet
  1. Haridus- ja Teadusministeeriumi prioriteedid 2021. aastal: haridussüsteemi väljumine kriisist; strateegiate rakendusplaanid;
  2. Haridus- ja Noorteameti tegevused 2021sh teenusepõhisele toimemudelile üleminek.
  Lisa1: Ulla_Ilisson_esitlus (.pdf)
  3. Kohalike omavalitsuste rahaline seis 2021. aasta alguses ning prognoos tulevikuks.
  Lisa2: KOV finantsseis RES töörühmadele (.docx)

  OTSUSTATI:
  1. Võtta informatsioon teadmiseks.

 2. Koostööplaan 2021 ELVL, HTM, HARNO
  KUULATI
  : Hille Ilvese ettekannet.
  1. ELVL hakkab kord kvartalis korraldama veebiseminare hariduse- ja noortevaldkonna teemadel. Koostöö veebiseminaride korraldamisel HARNO ja HTMiga. 
  2. Eesti Linnade ja Valdade Päevad on edasi lükatud. Arutelu edasise tegevuse osas toimub lähiajal. 
  Lisa3: ELVLi, HTMi ja  HARNO koostööplaanidest 2021.a KOV haridusjuhtidele (.docx)

  OTSUSTATI: 
  1. Võtta informatsioon teadmiseks. 
   
 3. Kokkuvõtted  alatöörühmade ettepanekutest (kasvav/kahanev koolivõrk, integreeritud teenused tuge vajavatele lastele)
  KUULATI:
  Piret Sappi ettekannet. 
  Lisa4: Vahekokkuvõtted alatöörühmade tööst (.pdf)

  OTSUSTATI: 
  1. Võtta informatsioon teadmiseks. 
  2. Jätkata tööd alatöörühmades. 
   
 4. Alushariduse seaduse eelnõu tutvustus ja arutelu
  KUULATI: 
  Kristi Vinter-Nemvaltsi ettekannet.
  1. Eelnõus vajavad mitmed punktid täiendamist ning selle jaoks on väga oodatud KOVide tagasiside. 
  2. Uues alushariduse seaduses peab leidma tasakaalu nii lapse, vanema kui ka KOV vaates. 
  3. Uue eelnõu eesmärk on tasandada laste ettevalmistust kooli jõudmise ajaks. Eraldi võiks analüüsida eelkoolide ja etteõpetamise teemat. 
  4. Eelnõus tuleks parandada lasteaia õppekeele punkti. 

  OTSUSTATI: 
  1. Võtta informatsioon teadmiseks. 
  2. Hille Ilves koondab kirjalikult KOVide tagasiside eelnõule ning HTM töötab ettepanekud läbi. Lepitakse kokku eraldi kohtumine, fookusteemasid koos edasi arutada. 
  3. 3. veebruari töörühma kohtumisel lepitakse kokku edasine tegevuskava alushariduse seaduse eelnõu väljatöötamisel sh kohalike omavalitsuste esindajate kaasamine. 


  (allkirjastatud digitaalselt)                                             (allkirjastatud digitaalselt)
  Piret Sapp                                                                     Hele-Riin Mällo
  juhataja                                                                         protokollija