27.02.2014 Tallinn

30.08.19

Eesti Linnade Liidu üldkoosolek (Linnade Päev) toimus 27.02.2014 Tallinnas. Eesti Linnade Liidu üldkoosoleku päevkord 2014. aastal oli järgmine:

1. Linnade Päeva rakendamine avamine, Linnade Päeva juhataja valimine, päevakorra ja reglemendi kinnitamine, mandaatkomisjoni ja redaktsioonikomisjoni moodustamine, informatsioonid, tervitused

2. Eesti Linnade Liidu tegevusperioodi 2009-2013 aruande kinnitamine

3. Üleriigilise kohalike omavalitsuse üksuste liidu küsimused

4. Eesti Linnade Liidu tegevussuunad aastateks 2014-2017

5. Vaba mikrofon

6. Linnade Päeva lõpetamine

Eesti Linnade Liidu üldkoosolekul valiti liidu juhatuse esimeheks Tallinna abilinnapea Taavi Aas ja kinnitati järgmised dokumendid:

Eesti Linnade Liidu tegevusperioodi 2009-2013 aruanne

Dokumendid (.zip failis on koos nii üldkoosoleku kui varem toimuva ELL volikogu materjalid)

Üldkoosolekul kinnitati järgmised dokumendid:

ELL_Tegevussuunad_2014-2017

ELL_tegevusperioodi_2010-2013_aruanne

Tegevusaruande_lisad_4-9_final