29.09.2021 - Regioonide Komitee CIVEX komisjonis toimus temaatiline arutelu võrdõiguslikkuse teemal

Tere,

 

Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi arutelude raames toimus Regioonide Komitee kodakondsuse, valitsemise, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni (CIVEX) koosolekul 28. septembril temaatiline arutelu  võrdõiguslikkuse teemal - võrdõiguslikkus kui Euroopa demokraatia alustala. Liikmed väitsid, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on oluline roll kaasava demokraatia ja võrdõiguslikkuse loomisel. Arutelu keskendus sellele, kuidas kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad oma valimisringkondades edendada kaasavat demokraatiat, võimaldades oma kodanikel nautida võrdseid võimalusi ja osaleda täiel määral avalikus elus, tundes end turvaliselt ja vabana igasugusest diskrimineerimisest.

Joaquín Almunia, endine Euroopa Komisjoni liige, Regioonide Komitee Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma liige, esinedes arutelul, kommenteeris: "Sotsiaalne tõrjutus mõjutab iga viiendat ELi kodanikku. See on peamine ebavõrdsuse tõukejõud meie ühiskondades. ELi aluslepingud ja põhiõiguste harta räägivad meie väärtustest väga selgelt, üks neist on võrdõiguslikkus. Kuid siiani ei ole ELi poliitika selles osas edukas olnud. Kaasamise puudumine põhjustab sotsiaalset tõrjutust ja viib poliitilises elus mitte osalemiseni.  Sooviksin, et Euroopa tuleviku konverents innustaks Euroopa Liitu tugevdama oma suutlikkust tegutseda nendes valdkondades, eelkõige kohalike ja piirkondlike omavalitsuste parema kaasamise kaudu.

Sõna võttis ka Leonie Martin, Euroopa noorte föderalistide president: „Viimastel aastatel on kahjustatud ideed Euroopa Liidust kui väärtuste liidust. Seetõttu on Euroopa tuleviku konverents vajalik kui võimalus pühenduda ka õigusriigi mehhanismile ja kodanike põhiõigustele, et kaitsta igaühe, eriti vähemuste õigusi. Kuid konverentsil saaks otsida vastust ka näiteks küsimusele, kuidas saame rääkida võrdõiguslikkusest, kui Euroopa Parlamendi valimiste ajal saab üks kodanik hääletada posti teel ja teine ​​mitte. Euroopa noorte föderalistide organisatsioon soovib kõigile võrdset kohtlemist ja toetab hea meelega piirkondlikke omavalitsusi selle eesmärgi saavutamisel. "

Rääkides soolisest võrdõiguslikkusest, ütles Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES), Regioonide Komitee raportöör teemal „Võrdõiguslikkuse liit: soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025": „Naised on olnud pikka aega seadusandlikes kogudes vaid sümboolselt kohal. Euroopa poliitika on endiselt meeste käes ja me peame seda muutma. Muutkem fookust, seadust ja töötagem võrdõiguslikkuse nimel. Keegi ei tohi demokraatlikest protsessidest kõrvale jääda, rääkimata naistest. Seetõttu kutsume Euroopa Komisjoni üles hõlbustama naiste osalemist piirkondlike ja kohalike volikogude valimistel. "

Regioonide Komitee võib oma liikmete mobiliseerimise teel Euroopa tuleviku konverentsil julgustada algatusi, mille eesmärk on edendada kaasavat demokraatiat ja võrdõiguslikkuse põhimõtet, samuti parimate praktikate vahetamist. Kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi tuleks tunnustada partneritena erinevate strateegiate kavandamisel, rakendamisel ja jälgimisel, tuues seega esile kohalikud ja piirkondlikud erinevused ning aidates kaasa asjakohaste meetmete vastuvõtmisele.

CIVEXi komisjon võttis vastu ka arvamuse ELi parema õigusloome kohta, rõhutades, et ELi poliitika territoriaalset mõõdet tuleb tugevdada ning kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused tuleks kaasata ELi otsustusprotsessi igasse etappi, eelkõige kasutades RegHubi rakendamise aruandeid kui vahendit seadusandlike ettepanekute uurimiseks. Arvamuse raportöör Piero Mauro Zanin (IT/EPP) ütles: „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused teavad, et suur halduskoormus mõjub halvasti majanduskasvule. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja Regioonide Komitee saavad aktiivselt kaasa aidata õigusloome lihtsustamisele. Parem õigusloome peab tähendama mitmetasandilist valitsemist: kõigi seadusandlike ametiasutuste kaasamist, kes on vastutavad ELi regulatsioonide rakendamise eest. See on kvaliteetse seadusandluse eeltingimus."

Pikemalt pressiteates siin

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis