Kohtumise esialgne päevakava
 
Osavõtjad: 
Soome Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Liidu (SKPOL) juhatus
Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) juhatus
Soome suursaatkond
 
Koht:
Soome suursaatkond, Tallinn, Kohtu 4
 
Aeg:
29.08.2018 kl 11-16
 
Päevakava:
10.45 ELVL juhatuse liikmed saabuvad Soome suursaatkonda 
11.00-12.00 Päevakohased kõned: (kõnelevad emakeeles) 
– Soome Suursaadik pr Kristi Narinen 
– SKPOL esinaine, parlamendiliige pr Sirpa Paatero 
– ELVL esimees, Tallinna linnapea hr Taavi Aas
 
12.00-13.30 Lõuna ja võrgustamine 
 
14.00-16.00 SKPOL juhatuse koosolek, mis võib toimuda ka kahes osas 
– esimene osa koos ELVL juhatusega