30.10.2020 Regioonide Komitee uudiskiri

Tere,

    30.oktoobril saatis Regioonide Komitee välja uudiskirja, milles teiste seas olulisel kohal järgmised teemad:

                      - Uus ringmajanduse tegevuskava

     Komitee peab vajalikuks kiirendada üleminekut taastava majanduskasvu mudelile, hoides ressursside tarbimise meie planeedi võimaluste piirides ja vähendades meie jalajälge. Selleks on hädavajalik lahutada majanduskasv ja ressursside kasutamine ning teha koostööd kõigil valitsemis- ja ühiskonnatasanditel. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on ringmajandusele üleminekul oluline osa, paljud nende volitused on seotud ressursside haldamise ja ringmajandusega. Põhimõtte „jäätmeid ei ole olemas" kinnitamiseks ja esmaressursside kasutamise vältimiseks on oluline kohustus kasutada ringlussevõetud materjale. Komitee nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon kehtestaks kriteeriumid, mille kohaselt peaks märkimisväärne osa uutest toodetest olema valmistatud ringlussevõetud materjalidest.     

    Regioonide Komitee kutsub Euroopa Komisjoni üles käivitama programmi, mis koondab täpset teavet materjalivoogudest kohalikul, piirkondlikul, riigi ja Euroopa tasandil. See võimaldab huvitatud pooltel saada rohkem teavet olukorra ja tegevuste kohta mujal. Programm tuleks kavandada läbipaistva digitaalse süsteemina, mille abil saaks analüüsida olukorda piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil. Lisaks tuleks programmiga ette näha vahendid selliste meetmete arendamiseks kõikidel tasanditel.  Ühtlasi nõuab komitee, et ringmajanduse eesmärgid integreeritaks kohustusliku valdkonnana 2020. aasta järgsesse ühtekuuluvuspoliitikasse ja selle vastavasse fondi, kuna see on oluline, et anda vajalik tõuge ringmajandusele ülemineku edendamiseks kohalikust ja piirkondlikust tasandist alates. Lisaks liidu ringmajanduse platvormi ja õigusraamistiku loomisele peab komisjon kehtestama ka ranged nõuded liidu ekspordile ja impordile, et ringmajanduse põhimõtete mõju ulatuks isegi liidu piiridest väljaspoole. Eestikeelse raporti leiate selle lingi kaudu. 

  • Digitaalne meistriklass tulemas

Hea võimalus osaleda digitaalsete meistriklasside sarja kümnendal õppusel, et tõsta teadlikkust kliimameetmete kohta kohalikul tasandil uuenduslike sõnumitega, mis hoiavad publiku tähelepanu. Loovstrateeg, digitaalse kommunikatsiooni konsultant ja koolitaja Charlélie Jourdan annab praktilisi juhiseid selle kohta, kuidas arendada loovaid sõnumeid ja suhtlusstrateegiaid kohalikust ja piirkondlikust vaatenurgast ELi rohelise tehingu eri valdkondades.

                    Registreerimine siin: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ewB-Xx-7RASOZBUzyfjj3Q

                     Lähemalt  siin

-                    -   Cohesion Alliance (Ühtekuuluvusliit) - uudiste bülletään, oktoober 2020   

      Pärast väga tihedat perioodi on nüüd mööda saanud Euroopa regioonide ja linnade nädal (mis sel aastal kestis kolm nädalat). Esitati esimene Euroopa Liidu iga-aastane piirkondlik ja kohalik baromeeter, mis näitas COVID-19 pandeemia mõju Euroopa linnadele ja     piirkondadele ning käimasolevaid kolmepoolseid läbirääkimisi Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi  ja EL Nõukogu vahel. Bülletäänist lähemalt siin

   

Lugupidamisega
Tiiu Madal
Eesti Linnade ja Valdade Liidu Brüsseli esindaja