30.11.2021 - 2023. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinnaga avaldatakse tunnustust vastupanuvõimelistele kogukondadele

Euroopa Regioonide Komitee annab teada, et alustab kandideerimisavalduste vastuvõtmist 2023. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinnale.

Teemal „Ettevõtlus ja vastupanuvõimelised kogukonnad" korraldatavale konkursile võivad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused esitada strateegiaid, kuidas toetada VKEsid (väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid) järgmise kahe aasta jooksul. Taotluse esitamise tähtaeg on 29. märts 2022.

Euroopa ettevõtluspiirkonna auhind on projekt, mille raames selgitatakse igal aastal välja ja leiavad tunnustust silmapaistvat ja innovaatilist ettevõtlusstrateegiat rakendavad Euroopa Liidu piirkonnad (kuni kolm), sõltumata nende suurusest, jõukusest ja pädevusest. Järgnevaks aastaks omistatakse Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinnad kõige usaldusväärsema, paljutõotavama ja enim tulevikku suunatud kavadega piirkondadele. Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitel loodi koostöös Euroopa Komisjoniga ning seda toetavad sellised Euroopa Liidu tasandi sidusrühmad nagu SME United,  Eurochambres,  Social Economy Europe  ja  EURADA.

Euroopa Regioonide Komitee majanduspoliitika komisjoni (ECON) esimees Michael Murphy (IE/EPP) kuulutas Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli 2023. aasta konkursi taotlusvooru avatuks

2021. aasta VKEde assambleel. Tegu on väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele suunatud kõige olulisema üritusega, mille korraldasid Euroopa Komisjon ja ELi Nõukogu eesistujariik Sloveenia. 

„Majanduse taastumise tempo Euroopa Liidus on ebaühtlane ja kriisist suudavad paremini üle saada ja kiiremini tagasi majanduskasvu ree peale saada ettevõtlike kogukondadega piirkonnad ja territooriumid. Seepärast otsustas Euroopa Regioonide Komitee pühendada 2023. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli ettevõtlusele ja vastupanuvõimelistele kogukondadele. Me peame ülesehitamisega tegelema üheskoos, seades VKEd Euroopa majanduse taastamise keskmesse," ütles Michael Murphy.

2021. aasta VKEde assamblee raames korraldas ECONi komisjon seminari teemal „VKEde roll kohapõhises tööstuspoliitikas". Üritusel rõhutati, et ELi tõhus tööstus- ja innovatsioonipoliitika ei pea olema mitte ainult VKE-sõbralik, vaid ka asukohapõhine ning tunnistama territoriaalsete osalejate ja sidusrühmade rolli VKEde innovatsioonil, koostööl ja võrgustike loomisel põhineva taastumise lihtsustamisel. Seminaril märkis Overijsseli provintsi majandus-, rahandus- ja Euroopa asjade minister ja Regioonide Komitee VKEde strateegia teema raportöör Eddy Van Hijum (NL/EPP):Paljude VKEde jaoks ei ole pandeemia sugugi möödas, kuna me oleme koroonaviiruse uue laine küüsis. See tähendab, et meil kui kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on ka kohustus aidata VKEsid, kes arendavad meie kodupiirkondi ja saavad aidata meie tulevikku kujundada. Mul on hea meel näha, et seekordse Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinnaga seda tunnustatakse, nagu ka väljakutseid, millega piirkonnad puutuvad kokku oma majanduse taastamise poliitika raames."

Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinna žürii, mis koosneb komitee liikmetest, ELi institutsioonide, sotsiaalpartnerite ja territoriaalsete ühenduste esindajatest, jälgib auhinnatud piirkondlike strateegiate elluviimist 2022. ja 2023. aasta vältel, et objektiivse kõrvaltvaataja pilguga hinnata auhinnasaajate poliitikat ja asjaomase aasta jooksul tehtud edusamme.

Üksikasjad ja teabe selle kohta, kuidas kandideerida 2023. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinnale, leiate siit ja konkreetsele teemale pühendatud veebilehelt.

Viimase Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinna (milles olid seoses pandeemilise olukorraga liidetud 2021 ja 2022. aasta auhinnad) võitjad olid Castelo Branco vald (Portugal), Gabrovo piirkond (Bulgaaria), Helsingi-Uusimaa piirkond (Soome), Madridi autonoomne piirkond (Hispaania), Provence-Alpes-Côte d'Azuri piirkond (Prantsusmaa) ja Sileesia vojevoodkond (Poola).

2023. aasta konkursi võitjad tehakse teatavaks Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul 2022. aasta juunis.

Lisateavet Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinna kohta, sealhulgas nimekirja varasemate võitjatega alates 2011. aastast, leiate siit.

 

Edastas Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis