30/11/10

19.08.19

ELL JUHATUSE KOOSOLEKU KUTSE

ELL juhatuse koosolek toimub teisipäeval 30. novembril 2010 algusega kell 11.00 Tallinnas, Hotelli PORTUS (Uus-Sadama 23) seminarikeskuses.

Samas toimub, algusega kell 13.00, ELL volikogu koosolek.

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste ja riigieelarve 2010.aasta maksulaekumiste prognoos. Tiit Kirss

2. Ettepaneku esitamine ELL volikogule Euroopa Nõukogu Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) 26-28.10.2010 Eesti kohaliku demokraatia raportis toodud soovituste rakendamiseks. Taavi Aas, Mihkel Juhkami, Jüri Võigemast

3. Ettepaneku esitamine ELL volikogule Euroopa kohaliku omavalitsuse harta kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuses osalemise õigust käsitleva lisaprotokolli ratifitseerimise otsuse eelnõu osas. Jüri Võigemast

4. Seisukoha kujundamine Vabariigi Valitsuse määruse „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule" eelnõu osas. Hille Ilves

5. Seisukoha kujundamine "Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise ja fakultatiivprotokolliga ühinemise" eelnõu osas. Hille Ilves

6. Seisukoha kujundamine Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu osas. Tiit Kirss, Irja Alakivi

7. Riigikogu menetluses olev Riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu 860SE. Jüri Võigemast, Kaimo Käärmann-Liive

8. Ettepanekud Vabariigi Valitsuse määruse "Vabariigi Valitsuse reglement" eelnõu osas. Peep Kirsima, Jüri Võigemast

9. ELL 2011. aasta eelarve eelnõu. Jüri Võigemast

10. Regionaalministri ettepanek liikme nimetamiseks perioodi 2007-2010 KOIT kava ekspertkomisjoni. Jüri Võigemast

11. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

12. Muud küsimused ja informatsioonid.

Dokumendid (.zip)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor