30/11/10 (Tallinn)

27.08.19

KUTSE

ELL volikogu koosolek toimub teisipäeval 30. novembril 2010 algusega kell 13.00 Tallinnas, Hotelli PORTUS (Uus-Sadama 23) seminarikeskuses. Hotell Portus asub Tallinna sadama D terminali kõrval.

VOLIKOGU koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. "Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimine ja fakultatiivprotokolliga ühinemine" eelnõu tutvustus. Riho Rahuoja, Sotsiaalministeerium, sotsiaalala asekantsler

2. Ülevaade kohaliku omavalitsuse üksuste energiasäästu investeeringute paketi ettevalmistamisest Kyoto protokolli alusel CO2 kvoodi rahvusvahelises kauplemissüsteemis kavandatud müügituludest. Andrus Jõgi, Rahandusministeerium

3. ELL ettepaneku esitamine Euroopa Nõukogu Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) 26-28.10.2010 Eesti kohaliku demokraatia raportis toodud soovituste rakendamiseks. Taavi Aas, Mihkel Juhkami, Jüri Võigemast

4. ELL ettepaneku esitamine Euroopa kohaliku omavalitsuse harta kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuses osalemise õigust käsitleva lisaprotokolli ratifitseerimise otsuse eelnõu osas. Jüri Võigemast

5. Esindaja kinnitamine UCLG (United Cities and Local Governments/Ühinenud linnad ja kohalikud omavalitsused) maailmanõukogu (World Council) koosseisu. Toivo Riimaa

6. ELL 2011. aasta eelarve eelnõu tulude ja kulude kogusumma lõikes. Jüri Võigemast

7. Muud küsimused ja informatsioonid:

7.1. Ettepanekud Vabariigi Valitsuse määruse "Vabariigi Valitsuse reglement" eelnõu osas. Peep Kirsima, Jüri Võigemast

7.2. EL eelarvereform, seosed ühtekuuluvuspoliitikaga 2013+ ja EL strateegiaga 2020. Ille Allsaar
http://www.riigikantselei.ee/?id=74186

7.3. Linnade ja Valdade Päevad 16.-17. veebruaril 2011. Jüri Võigemast

Dokumendid (.zip)

Taavi Aas
Juhatuse esimees

Dokumendid (.zip)