31.08.2021 - Piiriülese koostöö taaselustamine pärast pandeemiat

Tere,

Euroopa piirialadel on parimad võimalused piiriülese koostöö uute ideede ja uuenduslike lahenduste testimiseks.

Piiriülene koostöö ELi tegevuskavas on üks Euroopa Regioonide Komitee peamisi prioriteete. Seatud eesmärke aitab ellu viia 5. juulil toimunud piiriülese koostöö tuleviku konverents (The Conference on the Future of Cross-Border Cooperation). Konverentsi organiseeris Regioonide Komitee koos teiste Euroopa Piiriüleste Kodanike Alliansi  (the European Cross-Border Citizens' Alliance) asutajaliikmetega.

Osalejad  rääkisid COVID-19 kriisi mõjudest Euroopa tulevikule ning toimus arutelu piiriülese koostöö visiooni üle, samuti tuvastati piiriüleste piirkondade jätkuvaid väljakutseid. Üritus toimus vaid mõni päev pärast seda, kui Regioonide Komitee täiskogu oli piiriülese koostöö kohta vastu võtnud resolutsiooni, panusena Euroopa tuleviku konverentsile. Regioonide Komitee  resolutsiooni eesmärk on seada  piiriülese koostöö teema Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi üheks olulisemaks arutelupunktiks.

Piiriülesele koostööle on COVID-19 pandeemia andnud ühe suurimaid tagasilööke viimastel aastakümnetel. Juba enne pandeemia puhkemist peeti piiriülest transporti ja ühenduvust probleemseks. Kodanikud ja ettevõtted on pidanud võitlema bürokraatiaga.

Pavel Branda (CZ / ECR) Regioonide Komitee piiriülese koostöö piirkondadevahelise rühma esimees ja komitee hiljutise piiriüleste avalike teenuste teemal koostatud arvamuse raportöör ütles: „On väga hea, et Euroopa Regioonide Komitee on võtnud endale ülesande esindada piirialasid ja nende kodanikke Euroopa tuleviku konverentsil. Peame panema piiriülese koostöö teema sinna, kuhu see kuulub - Euroopa integratsiooniprojekti keskmesse. Piiriülene koostöö on Euroopa Liidu üks suurimaid õnnestumisi ja sellel peab olema tulevikus veelgi suurem roll. Kodanikud kogevad Euroopa integratsiooni tegelikke eeliseid just piiridel."

Peter van't Hoog, Euroopa Piirialade Liidu (Association of European Border Regions) asepresident kommenteeris: „Enne kui Euroopa toime tuleb kliimamuutustega, on siin kõigepealt vaja silmitsi seista mitmete erinevate üleminekutega, ja piirialad võivad järgnevatel aastatel võtta siinjuures võtmepositsiooni. Näiteks rohelise pöörde piirülene rakendamine, mis testib taas Euroopa integratsiooni dünaamilisust."

Pikemalt sel teemal pressiteates siin

Piiriülene koostöö tuleb arutelule ka Euroopa Regioonide ja Linnade Nädalal 11.-14. oktoobril. Üritused toimuvad kõik virtuaalselt.  Registreerida saab siin

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVL esindaja Brüsselis