31/01/12

21.08.19

ELL JUHATUSE KOOSOLEKU KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 31. jaanuaril 2012 algusega kell 11.00 Tallinnas, Hotelli PORTUS (Uus-Sadama 23) seminarikeskuses. Hotell Portus asub Tallinna sadama D terminali kõrval.
(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekule järgneb samas kohas ELL volikogu koosolek algusega 13:00.

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste maksutulude (üksikisiku tulumaks, maamaks ja kohalikud maksud) laekumine kohalikele eelarvetele ning riigieelarve maksutulud 2011. aastal. Tiit Kirss

2. Ettepanekute kujundamine volikogule eelarveläbirääkimiste hariduse – ja noorsootöö valdkonna töörühma küsimustes (Hille Ilves, Jüri Võigemast):

2.1. Haridustoetuse vahendite käsitluse probleemid 2012. aasta toetusfondi jaotuse ettevalmistamisel;

2.2. Eesti Haridustöötajate Liidu palgataotlus, töötüli menetlusse võtmine ja kutse lepituskoosolekule;

2.3. Gümnaasiumivõrgu korrastamise ühtsete lähtealuste ettepanek ja maakondlikud arutelud;

2.4. Õpetaja eriala, kutse- ja ametialase staatuse arendamise põhimõtted eelnõu.

3. Koolieelsete lasteasutuste seaduse muutmise ettepanekud. Hille Ilves

4. Jäätmeseadusest tulenevate kohustuste täitmine. Irja Alakivi

5. Aadressiandmete süsteem ja aadressiandmete korrastamine. Irja Alakivi, Anne Läns

6. Ülevaade regionaalse juhtimiskorralduse, Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi vahendite kavandamise ning kohalike omavalitsuste ja maakondlike omavalitsusliitude rahastamise  töörühmade tööst. Mart Järvik, Angelika Kallakmaa-Kapsta, Jüri Võigemast

7. Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimiste voor 31.01.2012 RES ja 2013. aasta kohalike omavalitsuste eelarvete küsimustes. Jüri Võigemast

8. ELL 2012. aasta eelarve eelnõu esitamine volikogule. Jüri Võigemast

9. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

10. Muud küsimused ja informatsioonid:

Juhatuse koosoleku ja volikogu koosoleku materjalid (.zip)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor