Eesti Linnade ja Valdade Liidu osalemine Norra rahvusvahelises projektis "Paremad töötingimused avaliku sektori sotsiaaldialoogi kaudu"

PKP 6.3
ELVL juhatus 19.02.2019

Better working conditions through social dialogue in public sector at national and municipalities level (Rotal projekt Norra rahastusel)  september 2019 – 31.12.2020

Paremad töötingimused riiklikul ja kov tasandil läbi sotsiaalse dialoogi.

Projekti esitamise tähtaeg on 7.02. kell 13.00.

 

1. Projekti maht -  100 000 € + 10% omafinantseering = 110 000 €, sellest 33% läheb Norra esindajate osalemise rahastamiseks (4 in - 2 tööandjat, 2 aü esindajat)

2. Omafinantseering 10% on jaotatud pooleks 5% ja 5% ROTAL-i ja Norra ametiühingu NUMGE vahel.

3. NUMGE osaleb projektis nii finantseerijana kui ka omapoolse abilisena. Nemad saadavad koostöö kirja kinnituse Norra KOV tööandjatelt KS-ilt.

 Partnerid:

KS –  Norwegian Association of Local and Regional Authorities

NUMGE  - Norwegian Union of Municipal and General Employees)

AECM – Association of Estonian Cities and Municipalities

4. Eesti poolt on ROTAL-i partneriks ELVL omapoolse kompetentsiga: osaleb juhtgrupi 1 päevastel koosolekutel – kokku 4

2019.nov; 2020.veebr; 2020. juuni ja 2020.okt.

Lisaks  Management Team 1-päevastel koosolekul – kokku 3

2019. sept.; 2020. apr.; 2020. sept.  (planeeritud toitlustamine)

5. 3 x 2-päevast konverentsi  a`40 in. (leidsime projektis täiendavat ressurssi 10-le osalejale) on planeeritud:

2019. okt. (Tartu); 

2020. mai (Paide) 

2020. november (Pärnu)

(planeeritud majutus, toitlustus, sõidukulu, saali üüri, tõlge)

6. Keskendutakse 6-le omavalitsusele: Pärnu, Paide, Põltsamaa, Võru, Saaremaa ja Tartu

 KOV esindajatega kohtutakse perioodil 4 korda 1 päeval (Tallinnas),  on planeeritud

sõidukulud ja toitlustamine.  Omas piirkonnas toimuvatel koosolekutel/ koolitustel on planeeritud

sõidukulu ja toitlustamine projekti eelarves.

7. Püüame koostada sotsiaaldialoogi kajastava voldiku.

8. Norra külastus (10 in.) on täielikult projektis.