Koolide digitaristu kaasajastamine 2019-2022 tegevuskava

PKP 6.9
MEMO

Kellele: Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatusele
Kellelt: ELVL arendusjuht Ott Kasuri  
Kuupäev: 11. 02. 2019
Teema: Koolide digitaristu kaasajastamine 2019 – 2022 tegevuskavasse

MKMi edastatud statistika eelnimekirja alusel on olukord järgmine 04.02.2019 seisuga:

1. Kokku laekus 60 KOV + 1 HTM (Mitte-ametlik taotlus e-mailiga)

2. Excelisse läks kirjeid (lisatud uusi riigikoole) 549, millest taotlused tulid 244-le koolile, millest 24 kooli esitati uuesti, 12 nendest omakorda HTM-i koolid.

3. HITSA andmetel on 2016-2018 perioodil korda tehtud 154 kooli  57 (48) KOV 2018.

Ametlik taotluste esitamise tähtaeg lõppes 31.01.19. MKM ja HTM vaatavad taotlused läbi ning teevad HITSA-le ettepaneku tööde teostamise esialgse ajakava kohta objektide kaupa.

MKM koostab ja kinnitab märtsis (aprill) ESF programmi ministri käskkirja perioodiks 2019-2022. Seejärel hakkab HITSA suhtlema kooli pidajate ja koolidega vastavalt HITSA tööde teostamise ajagraafikule.

Täname kõiki, kes on oma ettepanekud MKM-i esitanud.

Koolide kohtvõrkude uuendamise programmi eesmärk on teha korda kõik jätkusuutliku taristuga koolid st koolid ei konkureeri teineteisega ei KOV ega riigi siseselt.

 

Kõike head soovides,
Ave Lauringson
Riigi Infosüsteemide osakond
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Telefon: 639 7643
Mob: +372 52 04700
E-mail: ave.lauringson@mkm.ee
Skype: ave.lauringson

 

„ Koolide digitaristu kaasajastamine 2019 – 2022 tegevuskavasse" .

*Linna ja valla poolseid ettepanekuid oodatakse MKMi 31. jaanuariks

Ette tänades,
Jüri Saar
Koolide digitaristu kaasajastamise programmijuht
Hariduse Infotehnoloogia SA mob 520 8884
e-post: juri.saar@hitsa.ee
www.hitsa.ee