Ajalugu

 
1920. aasta 17.-19. jaanuaril toimunud I Eesti linnade ja alevite esindajate kongress otsustas luua Eesti Linnade Liidu.
 
1920. aasta 28. juunil registreeriti Tallinn-Haapsalu Rahukogus Eesti Linnade Liidu põhikiri.
 
1920. aasta 19. septembril toimus Tallinnas Eesti Linnade Liidu asutamiskoosolek.
 
Sellest ajast on liit tegutsenud vahepealse katkestusega 1920. aastast alates. 1940. aasta 17. augustil anti ENSV võimude poolt välja dekreet Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu likvideerimiseks. Liit taastas oma tegevuse 1990. aastal. 
 
1989. aasta septembris kogunesid Tartu Raekojas linnade ja valdade juhid, kes tegid ettepaneku liidu taasloomiseks. 1990. aasta 1. märtsil tühistas Vabariigi Valitsus likvideerimismääruse kui mitteõiguspärase. 1990. aasta 30. mail Linnade Päeval kinnitati ELLi taastamise deklaratsioon ning valiti liidu juhtorganid.
 
2015. aastal tähistas Linnade Liit oma 95. juubelit.
 
27. veebruaril 2018 a. muudeti liidu põhikirja ning liidu uueks nimeks on Eesti Linnade ja Valdade Liit.