Riigihange: Infosüsteemi Anna Teada uuendamine

27.09.23

PiltInfosüsteemi Anna Teada (https://www.annateada.ee) abil saab kodanik teavitada kohalikku omavalitsust, Transpordiametit  või Põllumajandus- ja Toiduametit (PTA) heakorraprobleemist, näiteks prügihunnik metsa all, nõuetele mitte vastav tee, lahtine kaev, tänavavalgustuse lamp ei põle vms. Infosüsteem oskab automaatselt teateid edastada kõikidele kohalikele omavalitsustele ja Transpordiametile. PTA saab lisaks KOVile või Transpordiametile teate siis, kui teavituse tüübiks on valitud 'surnud loom/lind'.

2023 a suvel valmis Anna Teada uuendus. Infosüsteemi Anna Teada kaasajastati, tööde käigus paranes süsteemi töökindlus ning uuendati Androidi ja iOS äpid. Uuendatud infosüsteem töötab Riigipilves.
Äpi saab alla laadida:

Uuendamise töid teostas hanke võitja OÜ Degeetia, töid rahastas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest, töö maksis 65 424 eurot.

EU logo