Riigihange: Infosüsteemi Anna Teada uuendamine

20.09.22

PiltInfosüsteemi Anna Teada (https://www.anna-teada.ee) abil saab kodanik teavitada kohalikku omavalitsust või Transpordiametit heakorraprobleemist, näiteks prügihunnik metsa all, nõuetele mitte vastav tee, lahtine kaev, tänavavalgustuse lamp ei põle vms. Infosüsteem oskab automaatselt teateid edastada kõikidele kohalikele omavalitsustele ja Transpordiametile.

Kasutaja peab kaardil märkima probleemi asukoha ja lisama lühikese selgituse. Teatele saab lisada ka foto. Rakendus edastab teate vastavalt määratud koordinaadile automaatselt kohalikule omavalitsusele (aluseks KOV piirid) või Maanteeametile (aluseks riigiteede asukohad). Piiride koordinaatide aluseks on Maaameti koostatud ruumiandmed.

Teadet käsitletakse kui vihjet ja üldjuhul tagasisidet ei anta. Infosüsteem edastab ametiasutusele teate e-posti teel või kasutades X-tee taristul toimivat dokumendivahetusprotokolli (DHX). Ametiasutusse saadetava teate juures on link, millele klikkides  saab  ametnik anda märku teate teadmiseks võtmisest.  

Infosüsteem omab kaardi väljundit, kus on võimalik vaadelda probleemide asukohti, lugeda probleemi kirjeldust. Võimalik on ka aru saada kas probleem on teadmiseks võetud või mitte. Rohelisega märgitud probleem kaardil tähendab, et ametiasutus on probleemi teadmiseks võtnud, tegeleb selle lahendamisega või on probleemi lahendanud. Punasega märgitud probleem tähendab, et probleem on hetkel käsitlemata (ametnik ei ole märkinud probleemi „roheliseks"). Mugavaks teavituste saatmiseks on loodud mobiilirakendused Androidi ja iOSi jaoks.

Infosüsteemi haldusteenust pakub Novian Eesti OÜ (endine nimetus Andmevara). Infosüsteemi arendust on 2013. aastast juhitud Rahandusministeeriumist. 2020. aasta algusest on infosüsteemi omanik MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Hanke eesmärgiks on Infosüsteemi Anna Teada täiendamine ja kaasajastamine
Tellitava Töö I etapi tulemus on  Infosüsteemi „Anna Teada" detailanalüüs, mille sisendiks on hanke korraldaja poolne nimekiri uutest soovitud funktsionaalsustest, veebilehe ja mobiilirakenduse ligipääsetavuse nõuded ja andmeturbe nõuded. II etapi tulemus on  infosüsteemi arendus vastavalt läbiviidud detailanalüüsile ja infosüsteemi käivitamine Riigipilves.

Riigihanke nr 235353
Hankelepingu seisund: Allkirjastamisel
Hankedokumendid: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3111132/documents?group=B