LVP 2015 avamine

Taavi Aas, Tallinna abilinnapea

Lugupeetud härra president, minister, riigikogu liikmed, Eestimaa linnade ja valdade esindajad, külalised

Kuigi seisan siin Teie ees Tallinna linna esindajana väga kurbadel asjaoludel, on mul hea meel Tallinna linna nimel tervitada niivõrd rohkearvulist kuulajaskonda.

Tallinna linn on aastaid võõrustanud meie linnade ja valdade suurüritust ning nagu ka seekordne registreerunute arv näitab, on huvi sellises formaadis läbiviidava ürituse vastu jätkuvalt suur.

Seda, kui palju on erinevaid teemasid ja valdkondi, millega omavalitsustes tegutsejad igapäevaselt kokku peavad puutuma, näitab  erinevate seminariteemade ja töötubade  arv. Loodan, et iga osaleja leiab võimaluse saada uusi teadmisi või  jagada mõtteid kolleegidega teistest omavalitsustest. Seminaride ja loengute vaheajal on Teil võimalus külastada Tallinna linna stendi, mille juhtkirjaks on sel aastal „Avatud Tallinn".

Tallinna linn on avatud uutele mõtetele ja mõned uued mõtted on alguse saanud Tallinnast. Ühe näitena saab tuua Jüri Ratase linnapeaks oleku ajal algatatud  „Euroopa rohelise pealinna" tiitli idee. Euroopa rohelise pealinna tiitlit annab täna  välja Euroopa Komisjon ning tiitli eesmärk on tunnustada ja premeerida pingutusi, mida linnad teevad oma keskkonna ja elukvaliteedi parandamiseks, arvestades seejuures üha kasvava linnade elanikkonnaga. Esimesed Euroopa rohelised pealinnad olid Stockholm ja Hamburg vastavalt 2010. ja 2011. aastal. Tallinna linn kandideerib antud tiitlile 2018. aastal.

Selle aasta jaanuaris oli Tallinna linnavalitsusel au võõrustada   Rahvusvahelise Linnade Arengu Assotsiatsiooni (INTA) aastakongressi külalisi. Konverentsi teemaks oli  „Nutikad tulevikulinnad. Territoriaalne, sotsiaalne ja tehnoloogiline innovatsioon". Tallinna jaoks oli see eelkõige võimalus tutvustada linna nutikaid lahendusi ja kodanikele pakutavaid e-teenuseid ning rääkida nende mõjust linna arengule ja linnaruumi planeerimisele. Seega mitmed Tallinnast alguse saanud ideed on jõudnud ka väljapoole Eestit.

Samas peame me vaatama ka suuremat pilti Eestis tervikuna. Eesti riik on täna teelahkmel, vaja on leida see suund ja piltlikult öeldes „sõiduvahend" mille abil edasi liikuda. Pikalt teelahkmele jäämine tähendab seisakut. Hiljuti toimunud riigikogu valimised näitasid meile, et suur osa elanikkonnast on arvamusel:  (president Ilvest tsiteerides) „et see, mis meid siia tõi, ei vii meid enam edasi".

Kuigi valimised toimusid juba peaaegu kuu aega tagasi, ei ole meil täna selgust, millise näoga, saab olema uus valitsuskoalitsioon ning kas need omavalitsuste jaoks olulised küsimused, mis on pikki aastaid lahendamata olnud, võivad saada lahenduse või mitte.

Usun, et enamus saaliolijatest tunneb huvi milline saab olema tulevane koalitsioonileping. Või ootab vastust küsimusele, kas seal leiab kajastamist omavalitsuste rahastamise küsimus. Eesti Linnade Liidu juhatuse esimehena saan öelda, et Eesti  Linnade Liit on omalt poolt kokku kogunud oma liikmeskonna arvamused ja ettepanekud valitusläbirääkimiste pidajatele kohalike omavalitsuste jaoks kõige olulisematena tunduvate küsimuse kohta ning edastanud need vahetult peale riigikogu valimisi ka kõikidele riigikogu valimiskünnise ületanud erakondadele. Linnade Liidu liikmeskonna arvates on olulisimad märksõnad kohalike omavalitsuste tugevdamine, omavalitsuste jätkusuutlikkuse tagamine ning  finantsautonoomia. Jääb vaid loota, et eespool toodud põhimõtted on olulised ka Eesti järgmisele valitsuskoalitsioonile ning leiavad äramärkimist koalitsioonilepingus.

Tallinna linn on panustanud ja on valmis panustama Eesti elu arendamisse ka tulevikus. Tallinna linn on esimese omavalitsusena kehtestanud tasuta ühistransporditeenuse oma elanikkonnale ning Tallinna kodanikele pakutavat hüve saavad seekordsetel Linnade Valdade Päevadel osalejad nautida – Tallinna ühistransport on linnade valdade päevadel osalejatele ürituse toimumise päevadel tasuta. Kõik linnade ja valdade rinnasildiga isikud saavad vahemikus 25.-26. märts tasuta sõiduõiguse Tallinna ühistranspordis.

Soovin Teile kõigile tegusat kaht päeva ning loodan, et oma linna või valda tagasi pöördudes olete Te saanud kaasa uusi mõtteid ja võib-olla ka lahendusi linnas/vallas seni probleemsena tundunud situatsioonidele.