Edgar Savisaar: Tallinn astub välja Tartu kaitseks


Tekst lehelt:
http://linnapea.tallinn.ee/2013/02/13/edgar-savisaar-tallinn-astub-valja-tartu-kaitseks/

Mulle tuli meeldiva üllatusena kui 22. jaanuaril teatati, et Riigikogus moodustati isegi Tallinna linna toetusrühm. Usun, et see toetab omavalitsusi tervikuna! Loodan siiralt, et me näeme veel selle rühma reaalseid, Tallinnale ja teistele Eesti linnadele ning valdadele tehtavaid soodsaid ettepanekuid. Jõudu neile selles tänuväärses töös. Nagu näha, pole me oma taotlustes enam üksi, meid toetab nüüd ka tervelt 20 Riigikogu koalitsiooniesindajat. Väga loodan, et see toetusrühm hakkab seisma selle eest, et suurendatakse kõigi omavalitsuste maksubaasi, et Mustpeade maja jääks kultuurirahvale ning Tallinn ei peaks lammutama vaevaga taastatud Nõelasilma tänavat.

Mõeldes selle üle, millest teile täna siin rääkida, tuli mulle meelde üks ammumöödunud lugu siitsamast Linnade ja valdade päevadelt aastast 2005. Nimelt esines siis pöördumisega Eestimaa omavalitsuste poole Tallinna tookordne linnapea, IRL-lane Tõnis Palts. Tema nõudis tookord, et:

  • omavalitsustele tuleks anda tagasi vajalik maa, sh neile enne sõda kuulunud maad;
  • et riigi maareservi suurus tuleb üheselt ja eesmärgistatult määrata, muu maa tuleks üle anda omavalitsustele. Vajadusel võiks maareservi jagada riiklikuks ja omavalitsuse omaks jne, jne.

Asjakohane on nüüd, 8 aastat hiljem tuua välja ka tookordse linnapea tsitaat: „Kui maa on meile armas, miks me siis peaksime armastama erakondi, kes meid ei armasta." Väga päevakohane tsitaat ja eriti võimuparteidele.

Tean, et seoses valimisaastaga on täna algavate linnade ja valdade päevade raames muuhulgas kavas ka erakondade esindajate debatt. Usun siiralt, et sealt kooruvad välja nii mõnedki olulised teemad, mis sügiseks läbi tuleb arutada.

Nädalavahetuse meedias heideti mulle ette, et ma kutsuvat üle Eesti elavaid mehi Tallinnasse registreeruma ning et ma ei mõtlevat regionaalselt ega muretsevat terve Eesti käekäigu pärast. Loomulikult muretsen ma ja hoolin kogu meie riigist, kuigi ma olen ametis Tallinna linnapeana. Aga ma olen mures kõigi Eesti omavalitsuste saatuse pärast. Mures koos teiega, kes siin saalis istute.

Paar kuud tagasi kirjutas ühe suure nädalalehe peatoimetaja Hans H. Luik artikli, mis kutsus üles aktsepteerima ja võtma mõõtu Eesti kestlikust kahanemisest ning tema mõtet toetas sisuliselt ka vabariigi president. Minu arvates saab seda aga nimetada vaid riiklikuks programmiks riigi likvideerimise nimel. See on end riigimeheks pidavate inimeste poolt vastutustundetu kutsuda eesti rahvast üles kestlikult kahanema.

Vastupidi! Eesti vajab riiklikku programmi kestlikuks kasvuks. Sest isegi paigalseis, praeguse olukorra jätkumine, tähendaks kadu.

Riigi kasv algab aga inimestest. Inimestest, kellele tuleb maksta palka. Maksuvaba miinimumi kasv ja avaliku sektori palgakasv lisaks sellele. Maksuvaba miinimumi kasv lõikab muidugi ka kohalike omavalitsuste eelarveid – aga kohalikud omavalitsused peavad saama oluliselt suurema osa kogutavatest maksudest ja neil peab olema iseseisev tulubaas. Tänane omavalitsuste rahastamine ei ole kohaliku elu korraldamiseks ja seadustega pandud ülesannete täitmiseks piisav. Ilmselge on vajadus senisest oluliselt suurema riikliku stabiilsuse järele, mille annavad linnad ja vallad.

Regionaalkeskused peaksid olema riigi arenguveduriks. Eestis kasvab kahjuks ainult pealinn. Ometi oleks riik hoopis rõõmsamat nägu kui kogu Lõuna-Eesti väljavoolust osagi oleks neelanud Tartu. Heade mõtete linn võiks olla vähemalt 130-150 tuhande elanikuga. Normaalne oleks, kui Tartu oleks 250 tuhande elanikuga. Siis ta oleks Kesk-Eesti tõmbenumbriks ja terve Eesti tasakaalu tagajaks. Tallinn astub välja ka Tartu kaitseks!

Siis ei püsiks ehk ka iseseisvuse 22. aastal küsimused sellest, et Tartus puudub kiirtee, moodne raudtee ja pidev lennuühendus. Ühendusi tuleb lisada siiski piirkondadesse, mis kasvavad, ja neid ei tehta sinna, mis kustuvad. Eurorahaga kustuvatesse küladesse tehtud viaduktid-ristmikud on anomaalia, mida tunnistab nüüd ka raha sinna kühveldanud valitsuskoalitsioon.

Tallinn on tasuta ühistranspordiga lükanud jää liikuma. Lisaks rahandusministrile, kes kiitis seda algatust, on ka Harju maavanem Ülle Rajasalu avaldanud lootust, et kunagi on terve Harjumaa ühistransport tasuta. Keila juba läks seda teed. Ma usun, et neid tuleb veel!

Tegelikult me oleme jõudsalt liikumas konsensuse poole, et normaalselt toimiv ühistransport on regionaal-, sotsiaal- ja ka majanduspoliitika oluline instrument. Peale selle, et see säästab keskkonda ning ehk tasakaalustab ka Eesti väliskaubandusbilanssi.

Tallinn on omavalitsuste üks eestvõitlejaid ja selles mõttes ka peamine vastukaal valitsusele. Mida on püütud edutult taandada Tallinna ja valitsuse vastasseisule. Tegelikult Tallinn seisab kõigi omavalitsuste huvide eest. Oleme korraldanud mitmeid omavalitsusfoorumeid nii valitsuse kärpekavade kritiseerimiseks, Euroopa Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) poolt tehtud ettekirjutuste täitmise või täitmatajätmise kohta, e-valimiste ja  turvalisuse, koolide ja haridusreformide teemadel jne. Tallinn oli ka laialdase osavõtjateringiga maarahva kongressi korraldajaks. Valitsus on suures osas meie ettevõtmisi seni eiranud või lausa maha salanud, aga rahvas on asjast aru saanud ja valitsusparteidele on toetus kadunud. Seevastu toetus opositsioonile, mis juhib Eesti suurimat omavalitsust, on aga tõusnud.

Kuulasin presidendi kriitikat Swedpanga ja Eesti Energia kohta. President rääkis seekord õigeid sõnu. Aasta tagasi oli ta muide sama kriitiline. Tuletan aga meelde, et tookord ei jõudnud tema kõne peaaegu mitte kuhugi, sest peale Tallinna televisiooni seda keegi üle ei kandnud. Siis oli vähemalt üks kaamera, kes seda tegi, nüüd ei ole saalis enam ühtegi kaamerat. Ma ei tea, kas meedia on ikka õppinud midagi meie üritustest.

Kohalik omavalitsus on inimestele lähim avaliku võimu esindus, kelle poole pöördutakse oma eluliste probleemide ja muredega. Täna siin algavad seminarid ja töörühmad keskenduvadki eeskätt kohaliku elu paremaks korraldamiseks. Soovin teile sisukaid arutelusid, huvitavaid ettekandeid ning palju uusi ja lennukaid mõtteid!

Loodan väga, et näeme siin või mõnes muus saalis uuesti ka pärast sügisesi valimisi!