BSSSC

2.05.19

Läänemere Riikide Subregionaalse Koostöö organisatsioon (BSSSC - Baltic Sea States Subregional Co-operation)

https://www.bsssc.com/

BSSC on poliitiline võrgustik, mis koondab Läänemere regiooni alaregioone esindavaid institutsioone. Teemad: merepoliitika, energia- ja kliimapoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, transport ja infrastruktuur, kultuur ja regionaalne identiteet, põhja-dimensioon, noorte poliitika.

Organisatsioon asutati 1993. aastal  Norras ning selle liikmeteks on alaregioonide esindajad 10st Läänemere ääres asuvast riigist (Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt, Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, Saksamaalt, Poolast). Kuna Eestis puuduvad valitavat poliitilist organit omavad regioonid, siis seetõttu olime esindatud BSSSC-s üleriigiliste omavalitsusliitude (Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit) kaudu. Eestis teostatud haldusreformi tõttu esindab Eestit edaspidi ELVL.
Organisatsioonil (BSSSC) puudub liikmemaks ning kohustus üleval pidada organisatsiooni sekretariaati, mis roteerub vabatahtlikkuse alusel kahe - või nelja aastase perioodiga liikmes-regioonide vahel. Igal aastal korraldatakse aastakonverents, mida kahel korral (2000 - Pärnu; 2010 – Tallinn) on võõrustanud Eesti.

2017–2020 asub BSSSC sekretariaat Norras (Eastern Norway Country Network).

Kuni 2020.aastani on BSSSC juhatuse esimees hr Roger Ryberg, Eastern Norway County Network (ENCN) esimees.

ELVL esindaja BSSSC juhatuses on alates märtsist 2014 Marili Niits, Saaremaa valla abivallavanem ja alates 2007.aastast Arne Tilk, Põlva vallavolikogu liige. Korduvalt on juhatusse kuulunud ka noorpoliitik Eestist, kes esindas BSSSC noortekogu. Eestlane Agnes Lusti kuulub juhatusse Norra noorte esindajana.

2018.aastal toimus 4 juhatuse koosolekut. Juhatuse koosolekul lisaks põhiteemade arutelule, valmistati ette Gdanskis toimuvat aastakonverentsi.

Järgmine BSSSC aastakonverents toimub 18-20.septembril 2019. Klaipedas.

Ühtekuuluvuspoliitika kui ELi peamine investeerimispoliitika peab ka pärast 2020 aastat jääma piirkondlikule arengule suunatud stabiilseks ja tugevaks vahendiks, vähendades Euroopa piirkondade arengutasemeid.