BSSSC

Läänemere Riikide Subregionaalse Koostöö organisatsioon (BSSSC - Baltic Sea States Subregional Co-operation)

https://www.bsssc.com/

BSSSC on poliitiline võrgustik, mis koondab Läänemere regiooni alaregioone esindavaid institutsioone. Teemad: merepoliitika, energia- ja kliimapoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, transport ja taristu, kultuur ja regioonide identiteet, Põhja-dimensioon, noorte poliitika.

Organisatsioon asutati 1993. aastal  Norras ning selle liikmeteks on alaregioonide esindajad 10st Läänemere ääres asuvast riigist (Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt, Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, Saksamaalt, Poolast). Kuna Eestis puuduvad valitavat poliitilist organit omavad regioonid, siis seetõttu olime esindatud BSSSC-s üleriigiliste omavalitsusliitude (Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit) kaudu. Eestis teostatud haldusreformi tõttu esindab Eestit edaspidi ELVL.
Organisatsioonil (BSSSC) puudub liikmemaks ning kohustus üleval pidada organisatsiooni sekretariaati, mis roteerub vabatahtlikkuse alusel kahe - või nelja aastase perioodiga liikmes-regioonide vahel. Igal aastal korraldatakse aastakonverents, mida kahel korral (2000 - Pärnu; 2010 – Tallinn) on võõrustanud Eesti.

2017–2020 asus BSSSC sekretariaat Norras (Eastern Norway Country Network).
Kuni 2020.aastani oli BSSSC juhatuse esimees hr Roger Ryberg, Eastern Norway County Network (ENCN).

2021. aastast asub BSSSC sekretariaat Poolas, Pomorski vojevoodkonnas.
2021. aastast on BSSSC juhatuse esimees Mieczyslav Struk – Pomorski regiooni marssal.

ELVL esindaja BSSSC juhatuses on alates 2007.aastast Arne Tilk, Põlva vallavolikogu liige. Korduvalt on juhatusse kuulunud ka noorpoliitik Eestist, kes esindas BSSSC noortekogu. Eestlane Agnes Lusti kuulus varasemalt juhatusse Norra noorte esindajana.

2021. aastal toimub kokku 4 juhatuse koosolekut. 
2021. aastal toimub aastakonverents 7.-8. oktoobril Kaliningradis.

Eestil on kohustus organiseerida BSSSC aastakonverents 2022.aastal.

BSSSC teeb koostööd järgmiste Läänemere regiooni organisatsioonidega:
Coucil of The Baltic Sea States (CBSS), kus osalevad välisministeeriumi tippametnikud
Baltic Sea Commision (BSC), osalevad mereliste äärealade regioonid
Euregio Baltic – piiriülene koostöö Läänemere kaguosas
Baltic Sea Parliamentary Conference(BSPC), osalevad Läänemere riikide parlamendi liikmed.
Union of Baltic Cities (UBC)