BÜROO

Eesti Linnade ja Valdade Liidu büroo korraldab liidu organisatoorset tööd ja jooksvat asjaajamist. Bürood juhib juhatuse poolt ametisse nimetatud tegevdirektor, kes on aruandekohuslane liidu juhatuse ees.
Alates 01.10.2019 a juhib liidu bürood Veikko Luhalaid.

Tegevjuhi ametit on pidanud ka:
01.06.2005 - 26.08.2019 Jüri Võigemast
21.07.2003 – 12.04.2005 Jaak Aab
28.02.1997 – 01.06.2003 Ain Kalmaru 
03.02.1994 – 01. 02.1997 Juhan Sillaste
10.09.1991 – 15.11.1993 Taavi Torgo 
1990 Vello Saatpalu
 
Töötajate kontaktid ja liidu büroo asukoha info leiab siit.
 
Büroo peamised ülesanded on:
 
• ELVL juhatuse otsuste realiseerimine;
• kohalike omavalitsuste ühistegevuse koordineerimine, arendamine ja korraldamine;
• Üldkoosoleku, volikogu ja juhatuse koosolekute ja omavalitusürituste korraldamine ning nendeks materjalide ettevalmistamine;
• õigusaktide eelnõude kooskõlastamise korraldamine;
• teabepäevade ja seminaride korraldamine;
• informatsiooni vahendamine liikmetele;
• liidu esindamine ja osalemine nõukogudes, komiteedes, komisjonides, võrgustikes, seminaridel, töörühmades ning konverentsidel;
• koostöö rahvusvaheliste omavalitsusorganisatsioonide ja välisriikide omavalitsusliitudega;
• väliskoostööprogrammide ja -projektide vahendamine kohalikele omavalitsustele.