Eesti delegatsiooni liikmete poolt koostatud arvamused EL Regioonide Komitees

Tagasi

1. CdR 68/2007, ECOS IV 015 komitee arvamus „Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012", raportöör Uno Silberg
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-68-2007

2. CdR 22/2008 DEVE IV 024 komitee arvamus „Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika", raportöör Saima Kalev
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-22-2008
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-315-2007

3. CdR 84/2009 ECOS IV 034 komitee arvamus „Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomine" muutmine, raportöör Uno Silberg
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-84-2009

4. CdR 146/2009 COTER IV 026 komitee arvamus „Transpordi jätkusuutlik tulevik: kuidas kujundada integreeritud, tehnoloogiapõhist ja kasutajasõbralikku transpordisüsteemi", raportöör Väino Hallikmägi
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-146-2009

5. CdR 20/2010 ECOS V 003 komitee arvamus „Äriregistrite ühendamine", raportöör Uno Silberg
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-20-2010

6. CdR 168/2010 CIVEX V 008 komitee arvamus „Idapartnerluse algatuse rakendamine Armeenias ning Armeenia ja Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koostöö arendamine", raportöör Teet Kallasvee
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-168-2010

7. CdR 2012 ENVE-V-025 komitee arvamus "Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2000/60/EÜ ja 2008/105/EÜ seoses veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainetega", raportöör Urve Erikson
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1120-2012

8. CdR 2013 COTER-V-037 komitee arvamus „Puhas energia ja transport", raportöör Saima Kalev
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-28-2013

9. CdR 2013 ECOS-V-044 komitee arvamus teemal „Roheline raamat Euroopa majanduse pikaajalise rahastamise kohta", raportöör Uno Silberg
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3303-2013

10. CdR 2014 ENVE-V/045 komitee arvamus „Mitmetasandiline valitsemine ELi elurikkuse 2020. aasta strateegia edendamisel ja Aichi eesmärkide täitmisel", raportöör Kadri Tillemann
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-8074-2013

11. CDR 3219/2015 COTER-VI/006 komitee arvamus „ELi 2016. aasta eelarve projekt", raportöör Uno Silberg
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3219-2015

12. CDR 2799/2015 NAT-VI/004 komitee arvamus „Innovatsioon ja maapiirkondade majanduse ajakohastamine", raportöör Randel Länts
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2799-2015

13. CDR 5660/2015 ENVE-VI/008, komitee arvamus „ELi keskkonnaõigus: aruandluse ja nõuetelevastavuse parandamine", raportöör Andres Jaadla
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5660-2015

14. CDR 5113/2016 SEDEC-VI/018, komitee arvamus „Telekommunikatsiooni paketi läbivaatamine", raportöör Mart Võrklaev
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5113-2016

15. CDR 5780/2016 ENVE-VI/017, komite arvamus „Õigusaktide ettepanekud uue jõupingutuste jagamist käsitleva otsuse ning maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektori kohta", raportöör Juri Gotmans
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5780-2016

16. CDR 93/2017 CIVEX-VI/018 komitee arvamus „ELi laienemisstrateegia 2016–2017", raportöör Rait Pihelgas
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-93-2017

17. CDR 6726/2016 ENVE-VI/022, komitee arvamus "Euroopa kosmosestrateegia", raportöör Andres Jaadla
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6726-2016

18. CDR 6047/2017 SEDEC-VI/034, komitee arvamus "Lairibaühenduse edendamine Euroopas", raportöör Mart Võrklaev
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6047-2017

19. CDR 3640/2018 ENVE-VI/036, komitee arvamus "Euroopa Liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet", raportöör Andres Jaadla
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3640-2018

20. CDR 3953/2018 SEDEC-VI/046, komitee arvamus "Tehisintellekt Euroopa huvides", raportöör Jan Trei
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3953-2018

21. CDR 6068/2018 NAT-VI/040, komitee arvamus "Endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid", raportöör Uno Silberg
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6068-2018

22. CDR 1053/2019 CIVEX-VI/040, komitee arvamus "Väärinfovastane tegevuskava", raportöör Randel Länts
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1053-2019

23. CDR 830/2020 CIVEX-VII/002, komitee arvamus "Kohaliku valitsemise ja esindusdemokraatia tugevdamine digitaaltehnoloogia uute vahendite abil", raportöör Rait Pihelgas.
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-830-2020

24. CDR 51/2021 SEDEC-VII/018 , komitee arvamus "Meedia digikümnendil - tegevuskava" , raportöör Jan Trei.

https://cor.europa.eu/et/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-51-2021


Tagasi