CLRAE raportid kohaliku demokraatia kohta Eestis

CLRAE (The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress) põhiliseks tegevuseks on kohalike ja piirkondlike valimiste vaatlemine ning raportite koostamine, milledes antakse ülevaade kohaliku demokraatia olukorrast Euroopa Nõukogu liikmesriikides. 
 
Põhiliselt keskendutakse nendes raportites sellele, kuidas täidetakse riigis Euroopa Kohaliku Omavalitsuse Harta sätteid, kuid see pole ainus teema, millega raportid tegelevad. 
 
Eesti koha on koostatud ülevaated aastal 2000 ja 2010:
 
2000 a. raport
 
 
eesti keeles:
 
2010 a. raport

Soovitus (EN)
 
Raporti ja memorandumi tõlge eesti keelde:
Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi Soovitus 294 (2010) (vastu võetud 28. oktoobril 2010) ja selgitav memorandum.
 
Ülevaade Eesti-poolsest 2010 a. raporti täitmisest seisuga jaanuar 2012 a. (.pdf fail)
 
2017 a. raport
(Kiideti Kongressi poolt heaks 29.03.2017)
 
Soovitus (eesti keeles)
Vaata ka:
 
Toimetaja: KAIMO KÄÄRMANN-LIIVE