Eesti Punase Risti pöördumine kohalike omavalitsuste poole

Pöördumine .PDF failina

19.03.2020

 

Ringkiri Eesti Punase Risti vabatahtlike kaasamise kohta eriolukorras

Head kohalike omavalitsuste juhid

 

Eesti Punane Rist pakub seoses koroonaviiruse levikuga tekkinud kriisiolukorras vabatahtlikke kohalike omavalitsustele kriisiga seotud tegevuste juurde appi. Kutsume teid üles Eesti Punase Risti kohalike seltsidega ühendust võtma ja oma abivajadustest teada andma.

Kuna koroonaviiruse levikuga seotud kriis on võtnud üle-eestilised mõõtmed ja välja on kuulutatud eriolukord kogu riigis, siis mõistame, et kohalikes kogukondades üle Eesti on vaja mitmete olukordade lahendamiseks võimalikult palju abikäsi. Eesti Punase Risti vabatahtlikud on valmis kohalikele omavalitsustele appi tulema. Soovime rohkem panustada eelkõige kohalikes kogukondades piirkondlike seltside kaudu.

Punane Rist, nii Eestis kui ka kogu maailmas, tegutseb eelkõige kogukonnapõhiselt. Eesti Punasel Ristil on üle Eesti 17 kohalikku seltsi. Kohalikud seltsid koosnevad igaüks just vastava piirkonna vabatahtlikest, kes kohalikke olusid kõige paremini tunnevad ja on kohalikule kogukonnale lähedal. Üle-eestilise kogukonnapõhise vabatahtlike võrgustikuna oleme paindlikult valmis abi pakkuma kohalikul tasandil just nende tegevuste juures, kus seda parasjagu kõige enam vaja on.

Saame aidata vajaduspõhiselt, vastavalt sellele, millist abi konkreetses piirkonnas kõige rohkem vaja on. Vabatahtlikke võib kaasata erinevate kriisiolukorraga seotud olukordade lahendamiseks (näiteks üksikutele vanemaealistele inimestele toidu kohaletoimetamisega; info jagamisega; infovoldikute vm materjalide toimetamisel infostendidele, külapoodidesse, kogukonnakeskustesse; ülekoormatud infotelefonide käigushoidmisel; aidata lahendada olukordi, kus koju jäänud koolilastele on tarvis korraldada toitlustamist; täita erinevaid logistilisi ülesandeid; toetada sotsiaaltöötaja tegevusi, kui koormus on seoses kriisiolukorraga ootamatult kasvanud jne). Vajadusi võib olla olenevalt piirkonnast mitmesuguseid ja meie vabatahtlikud saavad panustada erinevate tegevuste juures.

 

Püüame appi tulla vastavalt sellele, millised vajadused ühes või teises piirkonnas on. Palun ka arvestada, et Eesti Punase Risti võimekus ja võimalused võivad maakonniti erineda. Aitame võimaluse piirides nii palju, kui abikäsi vabatahtlike näol ühes või teises piirkonnas jagub. Nii nagu vajadused, on ka võimalused piirkonniti erinevad. Püüame aga võimaluste piires vastu tulla kõigile abipalvetele. Oluline on koostöö, et suudaksime ühiselt välja selgitada erinevate piirkondade vajadused ja pakkuda abi, kus seda kõige enam vaja on.

Tuletame ka meelde, et Eesti Punase Risti vabatahtlikud on erineva taustaga tavalised inimesed meie kõigi seast, kellel on ühine soov ja tahe oma kogukonda aidata. Punase Risti vabatahtlikul ei pea olema meditsiinilisi teadmisi ega oskuseid ja seetõttu ei saa meie vabatahtlikud osutada tervishoiuteenust.

Kutsume kohalikke omavalitsusi üles Eesti Punase Risti poole pöörduma.

Võtke ühendust oma piirkonna seltsiga ja andke teada, milliste tegevuste juures vajate vabatahtlikke appi. Eesti Punase Risti piirkondlike seltside kontaktid on lisatud kirja lõppu. Samuti leiate te need veebilehelt https://redcross.ee/seltsid/Koostöös Eesti Punase Risti kohaliku seltsiga saate vajadused ja võimalused välja selgitada ning kriisiolukorraga seotud tegevustesse kohalikke vabatahtlikke kaasata.

Oleme Eesti Punase Risti keskbüroo poolt julgustanud ka kohalikke seltse kohalike omavalitsustega ühendust võtma ja abi pakkuma.

Tänane olukord on meie kõigi jaoks esmakordne ja uus. Üheskoos saame aga kriisi kahjusid leevendada, abivajajaid hoida ja ümbritsevatest inimestest hoolida!

Lugupidamisega

Arvi Perv

Peasekretär

Eesti Punane Rist

 

 

Lisa 1. Eesti Punase Risti kohalike seltside kontaktid

EPR Ida-Virumaa Selts

Vahtra 6, 30302 Kohtla-Järve

Telefon: +372 508 4452

E-mail: idavirumaa@redcross.ee

Sekretär Karina Saar

EPR Narva Selts

Vestervalli 2A, 20307 Narva

Telefon: +372 5190 8311

E-mail: narva@redcross.ee

Sekretär Anna Karina

EPR Pärnumaa Selts

Kuninga 30a, 80014 Pärnu

Telefon: +372 512 2881

E-mail: parnumaa@redcross.ee

Sekretär Hiie Lainela

EPR Tartumaa Selts

Jakobi 19, 51006 Tartu

Telefon: +372 742 3247

Telefon +372 520 4706

E-mail: tartumaa@redcross.ee

Sekretär Ulvar Kuningas

EPR Läänemaa Selts

Jaama tänav 8A-29, 90504 Haapsalu

Telefon: +372 473 7053

Telefon: +372 5564 5900

E-mail: laanemaa@redcross.ee

Sekretär Evgenia Luidalepp

EPR Jõgevamaa Selts

Rohu 6-18, 48306 Jõgeva

Telefon: +372 506 2889

E-mail: jogevamaa@redcross.ee

Sekretär Tiina Säälik

EPR Saaremaa Selts

Lasteaia 12, 93813 Kuressaare

Telefon: +372 453 3613

Telefon: +372 512 5380 

E-mail: saaremaa@redcross.ee

Sekretär Laine Kunnberg-Bortnikov

EPR Järvamaa Selts

Suur-Aia 2-2, 72711 Paide

Telefon: +372 385 1104

Telefon: +372 511 4454 

E-mail: jarvamaa@redcross.ee

Sekretär Ulvar Kuningas

EPR Valgamaa Selts

J. Kuperjanovi 3A-34, 68207 Valga

Telefon: +372 764 3856

Telefon +372 525 7250

E-mail: valgamaa@redcross.ee

Sekretär Aina Pääro

EPR Viljandimaa Selts

Leola 10, 71012 Viljandi

Telefon: +372 514 7389

E-mail: viljandimaa@redcross.ee

Sekretär Merit Laan

EPR Võrumaa Selts

Olevi 23-3, 65607 Võru

Telefon: +372 513 3238 

E-mail: vorumaa@redcross.ee

Sekretär Riina Paat

EPR Põlvamaa Selts

Aasa 5-6, 63304 Põlva

Telefon: +372 5331 6393 

E-mail: polvamaa@redcross.ee

Sekretär Katrin Puurmaa

EPR Sillamäe Selts

Viru 7, 40233 Sillamäe

Telefon: +372 392 4101

Telefon: +372 520 0729 

E-mail: sillamae@redcross.ee

Sekretär Eigor Timoska

EPR Paldiski Selts

Sadama 8, 76805 Paldiski

Telefon: +372 674 1050 

E-mail: paldiski@redcross.ee

Sekretär Irina Helasmäki

EPR Tallinna Selts

Eha 8, 10137 Tallinn

Telefon: +372 660 5343

Sekretär Lilia Laul

E-mail: lilia.laul@redcross.ee

Telefon: +372 521 0140

Sekretär Ellen Sternhof

E-mail: ellen.sternhof@redcross.ee

Telefon: +372 521 0141

EPR Raplamaa Selts

Mahlamäe 8-3, 79511

Rapla Telefon: +372 489 4120

Telefon: +372 5347 9168 

E-mail: raplamaa@redcross.ee

Sekretär Sandra Mägi

EPR Lääne-Virumaa selts

Koidula 6-33, 44308 Rakvere

Telefon: +372 5650 5806 

E-mail: laanevirumaa@redcross.ee

Sekretär Katrin Nõlvak