Eesti-Soome sõprusomavalitsuste koostöö

Kui 1990-ndate alguses oli pea-aegu igal Eesti linnal / vallal sõprusomavalitsus Soome omavalitsuste seas, siis 25+ aastat hiljem saame tõdeda, et haludsrefomid siin ja seal pool lahte on pildi veidi segaseks teinud ning täna on kindlasti Eestis omavalitusi, kellel Soomes sõprusomavalitsust pole.

Aja jooksul on peetud seitse Eesti-Soome sõprusomavalitsuste kokkutulekut.
Esimene toimus 1996 Pärnus. Järgmised kokkutulekud toimusid 1998 Tamperes, 2001 Tartus, 2005 Kotkas, 2008 Võrus, 2011 kohtuti Euroopa kultuuripealinnas Turus ning 2019 taas Pärnus.

Soome omavalitsuste roll Eesti omavalitsuste taastamisel on olnud ülimalt suur. Üleriikliku omavalitsusliidu - Eesti Linnade Liidu - taastamine oleks olnud mõeldamatu ilma Soome sõsarorganisatsiooni omakasupüüdmatu abita ja ainult tänu Suomen Kuntaliittole osutus võimalikuks linnade liidu taastamine 1990. aastal. Märkimisväärseks verstapostiks Eesti-Soome sõprusomavalitsuste koostöös olid 1996 a Pärnus ja sellele 1998 järgnenud Tamperes toimunud Eesti-Soome sõprusomavalitsuste kohtumised.

Mõne varasema Eesti-Soome sõprusomavalitsuste kokkutuleku materjale: