ELVL volikogu otsuse projekt (11.06.2019)

 

ELVL volikogu poolt 03.04.2018 kinnitatud „Juhatuse liikmetele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitamise korra" muutmine

 

1. Muuta ELVL volikogu poolt 03.04.2018 kinnitatud „Juhatuse liikmetele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitamise korda", lisades osa I1 järgmises sõnastuses:

 

„I1 Hüvitise kehtestamine juhatuse esimehele

31. Kehtestada juhatuse esimehele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitiseks 500 €  kuus."

2. Rakendada p-s 1 sätestatud hüvitise maksmist tagasiulatuvalt alates 14. maist 2019.