02/11/2022 erakorraline ELVL juhatuse koosolek

Erakorraline ELVL juhatuse koosolek toimub 02.11.2022 kell 16.00-17.00  Teamsis, kuna arutusele tulev teema nõuab seisukohavõttu enne novembri korralist juhatuse koosolekut!

 

Päevakorras - Asendus- ja järelhooldusteenuse toetuse ning matusetoetuse rahaliste vahendite üleandmine toetusfondist omavalitsuste tulubaasi.

Sissejuhatus teemasse: Jan Trei, ELVL asedirektor

Teemat avavad:  Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna nõunik ning Helen Jõks, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik.

Lisa: Memo_asendustoetus_tulubaasi (.pdf)

 

Lugupidamisega
Veikko Luhalaid
tegevdirektor
Eesti Linnade ja Valdade Liit
503 5714