07/12/2021 ELVL juhatuse koosolek

ELVL juhatuse koosolek toimub 07.12.2021 algusega kell 13:00 Teams-is.

Päevakorras:
1. KOV IKT kompetentsikeskuse haldus- ja teenusmudeli lõpparuande tutvustus ja arutelu - 30 min
Kristiina Oll, Civitta Eesti OÜ;
Siim Sikkut, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IT asekantsler;
Jan Trei, ELVL asedirektor;
Katrin Rajamäe, ELVL IKT spetsialist-projektijuht

2. ELVL juhatuse ettepanekud RES 2023-2026 ja riigieelarve 2023. a läbirääkimisteks – 15 min
Jan Trei, ELVL asedirektor;
Toomas Johanson, ELVL nõunik
Slaidikava (.pdf)

3. ELVL üldkoosoleku ja volikogu koosoleku kokkukutsumisest 2022. aastal – 10 min
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

4. Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevussuunad 2022-2025 läbiarutamine (I lugemine) – 10 min
Jan Trei, ELVL asedirektor;
Toomas Johanson, ELVL nõunik

5. Ülevaade välissuhtlusest ja Brüsseli esindusest  - 15 min
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

6. Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmemaksu alused (I lugemine) – 10 min
Jan Trei, ELVL asedirektor; Toomas Johanson, ELVL nõunik

7. KOV IKT hankeplaani muudatus – 4 min
Katrin Rajamäe, ELVL IKT spetsialist-projektijuht

8. Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine - pilootprojekt VOL 2 – 5 min
Hille Ilves, ELVL nõunik

9. Muud küsimused
    9.1 ELVL büroo personalikuludest – 5 min
 
 
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor