ELVL 07. dets. 20201 juhatuse koosolek - PKP 7

ELVL juhatus 07.12.2021

 

Kinnitada ELVL 2021. a hankeplaani alljärgnev hange:

 

Ostetava asja, tellitava teenuse või vajaliku ehitustöö nimetus

Hanke eeldatav maksumus ilma km-ta

Koos km-ga

Hanke läbiviimise eeldatav aeg

Hankelepingu eeldatav täitmise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankemenetluse liik

Märkuste lahter

KOV teenusportaali (KOVTP – KOV veebilehe platvorm) kaasajastamine

172 416,67€

206 900,00 €

IV kv

Veebr.- detsember. 2022

Kaimo Käärmann-Liive

Avatud hankemenetlus

SF projekt, täistaotlus kinnitatakse RTK poolt peale hankemenetlusi. Uus KOV kodulehe lahendus Valitsusportaali platvormil, mida saavad KOVTP asemel kasutusse võtta kõik KOV-id, pilootprojektis esialgu 5 KOV-i.

 

Seletuskiri

 

14.09 kiitis ELVL juhatus heaks vastava taotluse esitamise Riigi Tugiteenuste Keskusele. Eeltaotlus on RTK poolt rahuldatud ning enne täistaotluse esitamist on vaja läbi viia riigihange.

 

Kohalike omavalitsuste teenusportaal (KOVTP) on tarkvaraplatvorm, mis loodi 2009. aastal. Seda kasutab asutuse veebilehe platvormina 73 kohalikku omavalitsust.

 

2020. a koostatud analüüs tõi välja, et KOVTP  ei ole jätkusuutlik  ning selle edasiarendamine ei ole mõistlik. ELVL on otsinud  alternatiive ja on jõutud selgusele, et Riigikantselei poolt arendatud Valitusportaali (VP) platvorm on suurel määral sama funktsionaalsusega, kui seda on KOVTP. VP on tänaseks uuenenud ja kasutusele on võetud versioon 2.0. VP portaali kasutavad näiteks Transpordiamet, Riigikantselei, Põllumajandus- ja Toiduamet.

 

Hetkel on ELVLi juhtimisel toimumas analüüs, mille käigus kaardistatakse KOV spetsiifilised arendusvajadused VP-s. Analüüs on sisendiks hanke dokumentatsiooni koostamisel.

Hanke eesmärk:

Kohalike omavalitsuste kaasaegne ja ühtne veebilehe platvorm, mis aitab tagada KOV teenuste osutamise ühtlast taset ning positiivset kasutajakogemust kodanikele.

 

Tulemused:

  • Arendatud on KOV uus veebiplatvorm, mis põhineb Valitsusportaal 2.0 arendusel, mis baseerub vabavaralisel Drupali sisuhaldussüsteemil. 
  • Projekti kaasatud 5 piloot-omavalitsust on võtnud uue platvormi kasutusse.
  • Käivitatud on kuutasuga veebilehtede haldus- ja majutusteenus kõikidele kohalikele omavalitsustele.

Projekti maksumus

Tegemist on SF projektitaotlusega, kus toetuse määr on 85%

Omafinantseeringu summa (15%) kaetakse ELVL-RaM vahelisest lepingust (infosüsteemide väikearenduste rahastamine).

 

Täiendavad märkused

* Hanke ettevalmistamise käigus võib selguda, et hange jagatakse osadeks, kui nii on võimalik hanke eesmärki paremini saavutada ja see on riigihangete seaduse kohaselt võimalik.
 

Koostasid:
Katrin Rajamäe, Kaupo Kase, Kaimo Käärmann-Liive