07/06/2022 ELVL juhatuse koosolek

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek toimub 07.06.2022 Hotell Europa, Tallinn, Paadi 5 (saalis Ida-Euroopa). Juhatuse koosolek algab kell 11:00.

TEAMSi kaudu liitumine: 

Click here to join the meeting

 

Juhatuse koosoleku päevakord:

1. Keskvalitsuse ja ELVL koostööst.

Jaak Aab, riigihalduse minister    -  20+10 min

2. Kultuuriministeeriumi koostöösoov Eesti Linnade ja Valdade Liiduga seoses lõimumise, sh kohanemispoliitika koordineerimisega kohalikul tasandil.

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor;  Kädi Koppe, ELVL nõunik   -  20 min
Lisa1: Kultuuriministeeriumi koostöösoov Eesti Linnade ja Valdade Liiduga (.pdf)

3. Muudatused eelarveläbirääkimiste valdkondlikes töörühmades.

Jan Trei, ELVL asedirektor    -  5 min
Lisa2: Muudatused läbirääkimiste valdkondlikes töörühmades (.pdf)

4. ELVL 2021. a eelarve täitmine.

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor;  Ene Millert, ELVL raamatupidaja  - 5 min
Lisa3: ELVL_2021.a eelarve_TÄITMINE (.pdf)
Lisa4: 
Seletuskiri_2021_ eelarve täitmine_ (16.05.2022) (.pdf)

5. ELVL 2021 majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti läbivaatamine ning esitamine volikogule kinnitamiseks. Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor; revisjonikomisjoni esimees -  10 min
Lisa5: ELVL 2021 maj. aasta aruanne  (.pdf)
Lisa6: Audiitori otsus (.pdf)

6. Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu menetlusest.

Jan Trei, ELVL asedirektor; Hille Ilves, ELVL nõunik    -  15 min
Lisa7: AHS - ELVLi seisukohad HTM kooskõlastustabelis, 180222 (.pdf)
Lisa8: AHS - KOVidelt laekunud mõjuanalüüsid eelnõule, 300522 (.pdf)
Lisa9: AHS EN kitsaskohad ja uuendused KOVide jaoks, 170522 (.pdf)
Lisa10: AHS - ELVL vastuskiri alushariduse ja lapsehoiu seadus 26.01.22 (asice)

7. Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti delegatsiooni asendusliikme kandidaadi esitamine volikogule kinnitamiseks.

Rait Pihelgas, ELVL asedirektor    -   5 min

8. ELVLi esindajate nimetamine Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) Poliitikakomiteesse ja esitamine volikogule kinnitamiseks (1 põhiliige + 3 asendusliiget).

Rait Pihelgas, ELVL asedirektor    -   5 min

9. Muud küsimused (kui ajalimiit võimaldab)

9.1 Eesti ja Ukraina omavalitsuste koostööst sõjajärgsel perioodil.