08/11/2022 ELVL juhatuse koosolek

Lp ELVL juhatuse liikmed!

 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) korraline juhatuse koosolek toimub 8. novembril 2022 kell 11.00 Viimsi Artiumis, Randvere tee 20. 

Parkimisinfo -  https://viimsiartium.ee/kulastajale/parkimine/

Kellel on soov Viimsi Artiumiga lähemalt tutvuda, siis huvilisi oodatakse kell 10.15 Artiumi peasissekäigu ees.

 

Päevakorras:

1. Eesti vee-ettevõtete konsolideerimine; OECD uuringu tutvustus. 25 min

Antti Tooming, Keskkonnaministeeriumi asekantsler; Reigo Lehtla, ELVL nõunik
Lisa1: 
OECD Studies on Water; Towards Sustainable Water; Services in Estonia; ANALYSES AND ACTION PLAN (.pdf)
Lisa2: Eesti veemajanduse kestlikuks muutmise analüüsid ja tegevuskava peatükk 3: Aruteludokument (.pdf)
Lisa3: Eesti veemajanduse kestlikuks muutmise analüüsid ja tegevuskava peatükk 4: Konsolideerimisvõimaluste ülevaade (.pdf)
Lisa4: Eesti veemajanduse kestlikuks muutmise analüüsid ja tegevuskava peatükk 6: Aruanne hindade reguleerimise raamistiku kohta (.pdf)
Lisa5: Eesti veemajanduse kestlikuks muutmise analüüsid ja tegevuskava peatükk 7: Reformi strateegia ja kava (.pdf)

2. Ülevaade kavandatavast pikaajalise hoolduse reformist. 25 min

Signe Riisalo, sotsiaalkaitseminister; Peep Peterson, tervise- ja tööminister; Jan Trei, ELVL asedirektor; Mailiis Kaljula, ELVL nõunik

3. Haridus- ja Teadusministeeriumi ning ELVLi vahelise koostöölepingu sõlmimisest. 10 min

Jan Trei, ELVL asedirektor
Lisa6: 
Ülevaade ELVL haridus- ja noortevaldkonna koostööprojektidest HTMiga (.pdf)

4. Ülevaade riigieelarve 2024. a läbirääkimiste korraldamisest. 20 min

Mihhail Kõlvart, ELVL juhatuse esimees; Jan Trei, ELVL asedirektor
Lisa14:
Teekaart_RE 2024 ja RES 2024-2027 (.pdf)

5. ELVL 2023. aasta liikmemaks. 15 min

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor; Toomas Johanson, ELVL nõunik
Lisa7: 
ELVL_Liikmemaks 2023_Seletuskiri (.pdf)
Lisa8: Liikmemaksu arvutus_2023 (.pdf)

6. ELVL 2023. a eelarve I lugemine. 15 min

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor; Toomas Johanson, ELVL nõunik
Lisa9: 
2023_Eelarve_Projekt (.pdf)
Lisa10: Seletuskiri _ 2023. aasta eelarve_I lugemine (.pdf)

7. Ukrainale toetuse andmine. Generaatorid. Samuti jäägist raha eraldamine kuni summani 250 000.-   15 min

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

8. Informatsioon lõimumise koordineerimise tegevustest. 15 min   

Kädi Koppe, ELVL nõunik
Lisa11: 
KOVide toetamine - lõimumine (.pdf)

9. Linnade ja Valdade Päevade (LVP) korraldamisest 2022. aastal. 10 min

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

10. Soome ja Eesti sõprusomavalitsuste koostöö uuring, küsitluse  kokkuvõte. 5 min

Ott Kasuri, ELVL nõunik
Lisa12: 
Soome ja Eesti sõprusomavalitsused (.pdf)
Lisa13: Viron kuntien vastaukset (.xls)

 

Lugupidamisega

Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor
+372 503 5714