08/02/2022 ELVL juhatuse koosolek

ELVL juhatuse koosolek 08.veebruaril 2022 algusega kell 13.00 Teamsis
 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek toimub 8. veebruaril kell 13:00 Teamsis.

 

Päevakorras:

1. KOV inimvara koordineeritud arendamine ja rahastamine – 30 min

Mart Uusjärv, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna juhataja 

Karin Reiska, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna välisvahendite talituse nõunik

Kaire Luht, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna regionaalpoliitika talituse juhataja

2. ELVL tegevussuunad 2022-2025 (III lugemine) – 15 min

Jan Trei, ELVL asedirektor; Toomas Johanson, ELVL nõunik

Lisa1: ELVL Tegevussuunad 2022-2025_täiendatud III lugemine (.pdf)

3. ELVL tegevusaruanne 2018-202110 min

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

Lisa2: ELVL TEGEVUSPERIOODI 2018-2021 aruanne (.pdf)

4. ELVL 2022. a eelarve (II lugemine) – 10 min

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor; Toomas Johanson, ELVL nõunik

Lisa3: Eelarve_2022_II lugemine (.pdf)
Lisa4: Eelarve _ 2022. seletuskiri (.pdf)

5. ELVL üldkoosoleku ning volikogu koosoleku päevakorrad (sh valimiskorra täiendamine) – 15 min

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

Lisa5: ELVL üldkoosoleku ja volikogu päevakorrad (.pdf)
Kehtiv juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimiskord
Valimiskorra täiendused (.docx)

6. Kandideerimisest Regioonide Komitee põhiliikme kohale – 5 min

Marliis Rettau, ELVL nõunik

Lisa6: Memo juhatuse liikmetele (.pdf)

 

Lugupidamisega
Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor

ELVL juhatuse protokoll nr 2 08.02.2022 (.pdf)