09/06/20 ELVL juhatuse koosolek

ELVL juhatuse koosolek toimub 09. juunil 2020 kell 11:00-12:00.

Koosolekul on võimalik osaleda Tallinnas Viru hotelli Konverentsikeskuses (saal Grande 1+2) või virtuaalselt keskkonnas Teams.

Pidades kinni 2+2 reeglist, on võimalik Viru Konverentsikeskuses kohapeal osaleda 40 inimesel (lisaks ettekannete tegijad ja büroo töötajad).

Osavõtuks palume registreeruda siin märkides valiku – Viru konverentsikeskus või virtuaalne Teamsi keskkonnas hiljemalt 3. juunil.   
 

Esialgne päevakord (Ettepanek):

1. ELVL 2019. aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni kontrollakti esitamine volikogule kinnitamiseks 
Urmas Kristal, ELVL revisjonikomisjoni liige
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
Jan Trei, ELVL asedirektor
Toomas Johanson, ELVL nõunik

2019. a eelarve täitmise seletuskiri (.docx)
2019. a täitmise koond (.pdf)
2019. a majandusaasta aruanne ja audiitori otsus / digiallkirjastatud kujul /
2019. a tegevusaruanne  (.pdf fail)

2. EL Regioonide Komitee asendusliikme kandidaadi esitamine volikogule kinnitamiseks 
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor 
Marliis Rettau, ELVL nõunik

 

Lugupidamisega
Tiit Terik
ELVL juhatuse esimees

 

Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor