9/3/21 ELVL juhatuse koosolek

ELVL juhatuse koosolek 9.03.2021 TEAMS-is kell 11.00-13.15

Päevakorras:

1. Covid19 mõju KOVle. Infovahetus ja võimalikud ettepanekud Vabariigi Valitsusele. 11.00-11.45

Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees

2. Kohalik kasu ettevõtlusest. Informatsioon. 11.45-12.30

Tiit Oidjärv, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnajuhataja asetäitja

3. MTÜ ASÕP ettepanek  - Heade kavatsuste kokkulepe. 12.30-12.45

Ott Kasuri, ELVL arendusjuht

Lisa1: HEADE KAVATSUSTE KOKKULEPE (.docx)
Lisa2: Memo ELVL juhatusele (.docx)

4. Kaasava hariduse meetmest KOVidele. Informatsioon. 12.45-13.00

Hille Ilves, ELVL nõunik

Lisa1: Kaasava hariduse meede - KOVide taotluste esitamisest (.docx)

5. Tegevdirektorile volituste andmine. 13.00-13.15

Tiina Üksvärav, ELVL nõunik

 

ELVL juhatuse protokoll nr 2  09.03.2021 (.pdf)